Betreffende de viering van het Negentiendaagsfeest