Betreffende de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers