'Laat uw visie wereldomvattend zijn' - Bahá'u'lláh
De documentaire Frontiers of Learning laat processen zien hoe bahá’í-gemeenschappen leren een...
Zo’n 80.000 jongeren van alle continenten voelden zich aangetrokken te consulteren over de manier waarop hun...

Het betaamt hen die gezag hebben in alle dingen gematigdheid te betrachten. Al wat de grenzen van gematigdheid overschrijdt, zal geen heilzame invloed meer uitoefenen.
Bahá’u’lláh
Ontvang citaten per e-mail

Op de officiële website van het Universele Huis van Gerechtigheid vindt u geselecteerde uitspraken en brieven die...
Langenhain, Duitsland
LON_0267.jpg
8946.jpg
DSC8894.jpg
DSC8807.jpg
9229.jpg
DSC9166.jpg
homeOntdek

'Laat uw visie wereldomvattend zijn' - Bahá'u'lláh

menu_left_column

Door de geschiedenis heen, heeft God zichzelf aan de mensheid geopenbaard door middel van een reeks Boodschappers. Hun leringen en richtlijnen stelden de mens in staat zich te ontwikkelen. Zij vormden de basis voor de vooruitgang van de menselijke beschaving. Tot de reeks Boodschappers van God behoren Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Boeddha, Jezus en Mohammed. Hun religies komen voort uit dezelfde Bron en zijn in essentie opeenvolgende hoofdstukken van het Boek van God.

Bahá’u’lláh, de meest recente Boodschapper van God, bracht nieuwe geestelijke en sociale leringen voor onze tijd. Zijn boodschap is de eenheid van God, de eenheid van het menselijk ras en de eenheid van religie. Bahá'u'lláh zegt: “De aarde is één land, waarvan alle mensen haar bewoners zijn”, en dat het nu de tijd is om - zoals voorzegd in álle heilige geschriften uit het verleden – in eenheid en harmonie met elkaar te leven.

Het Bahá'í-geloof, ontstaan in 1844, is inmiddels verspreid over de gehele wereld. Er zijn meer dan 100.000 plaatsen waar bahá'ís wonen en zij vertegenwoordigen ieder land, etnische groep, cultuur, beroepsgroep, sociale en economische achtergrond.

Bahá'ís geloven dat het van levensbelang is dat de mensheid een verenigende visie heeft over de betekenis en het doel van het leven, en over de toekomst van de samenleving als geheel. Zo’n visie is terug te vinden in de geschriften van Bahá'u'lláh.