VN erkennen rol van religie bij bescherming van mensenrechten

DEN HAAG, 13 april 2017 – Maar al te vaak wordt religie in de eerste plaats afgeschilderd als een kracht die in de samenleving verdeeldheid veroorzaakt. Het machtsmisbruik van een deel van de religieuze en politieke leiders, het voeden van vooroordelen en bijgeloof, en de schending van de menselijke waardigheid en eer worden in de massamedia en discoursen onder de aandacht gebracht.

Beiroet1
Ahmed Shaheed, de speciaal VN-gezant voor de vrijheid van religie of geloof, spreekt tijdens een ontmoeting met deskundigen bij “Faith for Rights”, dat georganiseerd werd door het bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Beiroet, Libanon van 28-29 maart 2017.

“Deze verdraaiing van religie ondermijnt een invloedrijke kracht die kan helpen de ernstige kwalen die de samenleving uit elkaar trekt te bestrijden”, verklaarde Diane Ala’i, vertegenwoordigster van de Bahá’í International Community (BIC) bij de VN in Genève. “Dit is in het bijzonder waar omdat religie de hoogste idealen van mensen aanspreekt en hen inspireert te handelen voor een hoger doel dat zeer waarschijnlijk op geen andere manier bereikt kan worden. De uitdaging die voor ons ligt is om vanuit een andere hoek naar religie te kijken en te putten uit die universele principes van liefde, gerechtigheid, vergevingsgezindheid en zorg voor onze medeburgers, die allemaal aan de basis liggen van religieuze overtuiging”, zei ze verder.

De verklaringen van mw. Ala’i worden breed gedeeld onder gewetensvolle leiders en organisaties, die al jaren in dialoog met elkaar zijn hoe ze kunnen samenwerken om onwetendheid, haat en vooroordeel te bestrijden.

Een recent hoofdstuk in deze, zich ontvouwende, dialoog vond plaats in Beiroet gedurende de “Faith for Rights” bijeenkomst op 28-29 maart, die georganiseerd werd door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.
In zijn openingstoespraak schreef Zeid Ra’ad Al-Hussein, VN Commissaris voor de Mensenrechten, de hoofdoorzaak van mensenrechtenschendingen toe aan de afwezigheid van een diep gevoel van rechtvaardigheid. Hij legde uit dat, om deze leegte te vullen, religie een centrale rol moet vervullen in het hooghouden van de waardigheid en gelijkwaardigheid van de gehele mensheid.

Beiroet2
Enkele van de deelnemers bij de ontmoeting van deskundigen bij “Faith for Rights”, dat georganiseerd werd door het bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Beiroet, Libanon van 28-29 maart 2017. Onder de aanwezigen waren Ahmed Shaheed, speciaal VN-gezant voor de vrijheid van religie of geloof, en Diane Ala’i, vertegenwoordiger van BIC bij de VN in Genève (respectievelijk de 4e en 5e persoon van links).

In feite hebben de VN de religieuze gemeenschappen de laatste jaren opgeroepen de verantwoordelijkheid voor de waarborging van de mensenrechten te delen. “Religie en mensenrechten zijn niet in tegenspraak met elkaar – integendeel”, zei mw. Ala’i. Over de bijeenkomst Faith for Rights zei ze: “Er was overeenstemming over de noodzaak om de verenigende kracht van religie te laten zien – een kracht voor vrede, niet voor oorlog; een kracht voor eenheid, niet voor geweld; een kracht voor begrip, niet voor fanatisme.”

Religieuze leiders en het maatschappelijke middenveld van over de gehele wereld onderzochten manieren om samen te werken om de mensenrechten voor iedereen veilig te stellen. Het resultaat was het vervaardigen van twee documenten: de Beiroet Verklaring inzake “Faith for Rights” en 18 Commitments inzake “Faith for Rights”.

Een groot deel van de aanwezigen kwam uit het Midden-Oosten en vertegenwoordigde een verscheidenheid aan religieuze gemeenschappen en organisaties. De 18 commitments van “Faith for Rights” zijn gebaseerd op vele religieuze geschriften. De beslissing om 18 te kiezen is een toespeling op Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat het recht op vrijheid van denken en godsdienst waarborgt.

Onder de heilige teksten die geselecteerd werden voor het document is een passage uit een toespraak van ‘Abdu’l-Bahá, gehouden in New York in juni 1912: “Het essentiële doel van de religie van God is het vestigen van eenheid onder de mensen. De Goddelijke Manifestaties waren de Stichters van de middelen tot broederschap en liefde. Zij zijn niet gekomen om onenigheid, strijd en haat in de wereld te brengen. De religie van God is de oorzaak van liefde, maar als het gemaakt wordt tot bron van vijandschap en bloedvergieten, dan verdient het de voorkeur dat er geen religie is, want dan wordt het goddeloos, schadelijk en een belemmering voor de menselijke wereld.” Deze passage is opgenomen in artikel 9 van de 18 toezeggingen voor “Faith for Rights”. De gehele toespraak kan gevonden worden in The Promulgation of Universal Peace.

Gehoopt wordt dat de commitments en de verklaring “Faith for Rights” van de VN bijeenkomst in Beiroet zullen worden gelezen en onderschreven door regeringsambtenaren in de komende conferentie die in Rabat, Marokko zal worden gehouden.

Bron: http://news.bahai.org/story/1160/