Verklaring van de BIC tijdens speciale zitting van de Mensenrechtenraad over Iran

35e speciale zitting van de Mensenrechtenraad over de verslechterende mensenrechtensituatie in de Islamitische Republiek Iran, in het bijzonder met betrekking tot vrouwen en kinderen

GENÈVE, 24 november 2022 –

 

Mijnheer de President,

Ons hart, en het hart van elke onbevooroordeelde waarnemer, doet pijn als we kijken naar het verlies van onschuldige mensenlevens in Iran. Iraniërs van alle leeftijden en alle rangen en standen roepen op tot sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, maar in plaats van pogingen om iedereen te betrekken bij een echt gesprek over de toekomst van Iran worden zij geconfronteerd met geweld en repressie.

Zoals u weet, zijn de baháʼís in Iran maar al te vertrouwd met vervolging, met lijden, willekeurige opsluiting, ontzegging van hoger onderwijs, haatpropaganda, executies en dagelijkse intimidatie gedurende 43 jaar. Wat we tegenwoordig in Iran zien, is in feite de uitbreiding van de vervolging van de baháʼís tot het merendeel van de Iraniërs. Een regering die één groep onderdrukt, zal op de lange termijn zeker onrechtvaardig zijn tegenover alle groepen.

In diezelfde 43 jaar, en jaar na jaar, heeft de Baháʼí International Community (BIC)  consequent opgeroepen tot internationale juridische mechanismen om Iran ter verantwoording te roepen bij de Verenigde Naties, waardoor de schendingen van de mensenrechten onder de aandacht van de wereld worden gebracht. Dergelijke mechanismen zijn de laatste hoop van elk onderdrukt individu, de enige manier waarop de Verenigde Naties trouw kunnen blijven aan haar grondbeginselen, om slachtoffers van vervolging te laten zien dat ze kunnen vertrouwen op het mensenrechtensysteem, dat mensenrechten niet straffeloos kunnen worden geschonden, dat de wereld hen bijstaat en hen niet zal laten lijden terwijl wij toekijken.

Het opzetten van een onafhankelijke onderzoeksmissie voor de situatie in Iran zal de dringende oproep van deze Raad kracht bijzetten – dat de Iraanse regering haar mensenrechtenverplichtingen moet nakomen.

Het geeft ook een signaal af aan de Iraanse regering dat het volk een regering wil die de rechten van iedereen respecteert. Vrouwen, etnische minderheden, religieuze minderheden en inderdaad iedereen als gelijkwaardige burgers.

Dank u wel.

Bron: https://www.bic.org/statements/bic-statement-human-rights-council-special-session-iran