Religieuze gemeenschappen reiken naar elkaar uit voor meer verbinding en samenhorigheid

DEN HAAG, 14 december 2020 – Tijdens de eerste golf van de covid-19 pandemie heeft de Bahá’í-gemeenschap in samenwerking met vrienden van andere wereldreligies en levensovertuigingen de website gelanceerd gebedvoorallen.nl. Tijdens deze tweede golf is de Haagse Gemeenschap van Kerken, een verband van ruim twintig kerken in Den Haag, een initiatief gestart om een Levende Adventskalender te creëren waarbij leden van diverse levensovertuigingen en maatschappelijke organisaties een bijdrage leveren rondom het thema gastvrijheid. Sinds 1 december staat deze kalender online op meerdere websites.

De Levende Adventskalender met bijdragen uit verschillende levensbeschouwingen en maatschappelijke organisaties in Den Haag

De impact van deze pandemie op de economie en de maatschappij is groot en eenzaamheid, armoede en uitsluiting worden steeds zichtbaarder naarmate de maanden voorbij schrijden.  De nog immer verdergaande verspreiding van het virus zorgt daarnaast voor een zichtbare eenheid en verbinding onder mensen aangezien het welzijn van de één nu volledig afhankelijk is van het welzijn en de gezondheid van alle mensen.

Myra Koomen, Bureau Public Affairs van Bahá’í-gemeenschap Nederland, geeft aan; “religie is waarschijnlijk het meest krachtige middel waardoor mensen zich bewust worden om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap en haar welzijn. Initiatieven vanuit de grassroots waarbij wij uitreiken naar anderen middels de website Gebed voor Allen en waarbij anderen naar ons uitreiken zoals deze online adventskalender helpen om elkaar te vinden en er voor elkaar te zijn.”

Initiatiefnemer Levende Adventskalender en predikant van de Duitse Protestantse kerk in Den Haag Thomas Vestlinger deelt; “na de zomervakantie werd al snel duidelijk dat Kerstmis dit jaar anders zou zijn. Daarom was het voor mij belangrijk om een teken van samenhorigheid te geven…Een levende Adventskalender verbindt mensen. Het verbinden van mensen is altijd belangrijk, zeker nu tijdens de pandemie van het Covid-19 virus.” Myra Koomen, voegt daaraan toe; “juist nu zien wij dat de behoefte aan gebed groot is en daar waar dit nu niet gezamenlijk beleefd en uitgesproken kan worden in moskeeën, kerken, synagogen of tempels is het belangrijk dit online bereikbaar en toegankelijk te maken voor eenieder die het gebed zoekt of het eigen gebed wilt delen met de ander.”

De website Gebed voor Allen, ontstaan met behulp van verschillende religies en levensbeschouwingen

Zowel de website Gebed voor Allen als de Levende Adventskalender weerspiegelen de samenwerking van verscheidene levensbeschouwingen en maatschappelijke organisaties en zetten aan tot deelname vanuit de bezoeker. Op de laatste dag van de Levende Adventskalender zal de deur van de Voedselbank Haaglanden geopend worden, waarvoor in deze Adventsperiode geld wordt ingezameld. Tevens worden de verschillende bijdrages omlijst met muziek, zang, heilige teksten, poëzie en rondleidingen. Neem hier een kijkje voor de verrassingen achter elke deur.