Ouders van jong kind in Iraanse gevangenis vanwege hun pleidooi voor hoger onderwijs

Den Haag, 3 december 2015 – Als onderdeel van een buitensporige poging om bahá’í-jongeren de toegang tot hoger onderwijs te blokkeren, hebben de Iraanse autoriteiten de moeder gevangen gezet en dreigen zij eveneens de vader op te sluiten, waardoor hun zesjarig zoontje van hun zorg zou worden beroofd.

3 december 2015
Azita Rafizadeh, haar man Payman Koushk-Baghi en hun zoon Bashir.

Op 25 oktober j.l. werd Azita Rafizadeh opgeroepen om zich te melden voor het uitzitten van een gevangenisstraf van vier jaar, die was opgelegd vanwege een door haar begane ‘misdaad’: de ondersteuning van een informeel initiatief om bahá’í-jongeren, aan wie hoger onderwijs wordt ontzegd, een gelegenheid te bieden om te studeren. Haar man, Payman Koushk-Baghi, die eveneens ten onrechte werd veroordeeld op basis van een soortgelijke aanklacht, wacht momenteel nog op een oproep om zich te melden voor zijn gevangenisstraf.

Als Payman Koushk-Baghi wordt opgeroepen, zit hun zes jaar oude zoon Bashir zonder ouderlijke zorg en is hij voor zijn opvoeding aangewezen op anderen. ‘De omstandigheden van deze zaak zijn absurd’, zei Diane Ala’i, die BIC (Bahá’í International Community) vertegenwoordigt bij de Verenigde Naties in Genève. ‘We hebben hier te maken met een kind dat op ieder moment kan worden beroofd van ouderlijke zorg, niet vanwege een gruwelijke of schadelijke criminele activiteit, maar gewoon omdat zijn ouders probeerden jongeren te helpen die enkel en alleen vanwege hun religieuze overtuiging door de autoriteiten van de universiteit werden weggestuurd.

Azita Rafizadeh en Payman Koushk-Baghi, die uit de stad Karaj komen, behoorden tot een groep van zestien bahá’ís die in mei 2011 werden gearresteerd. Iraanse autoriteiten vielen toen meer dan dertig huizen binnen en waren op zoek naar personen die de activiteiten van BIHE (Bahá’í Institute for Higher Education) steunden. BIHE is een informele en vrijwillige poging om hoger onderwijs te bieden aan bahá’í-jongeren die door toedoen van de Iraanse autoriteiten geen toegang krijgen tot hoger onderwijs.

In februari 2013 werden Azita Rafizadeh en Payman Koushk-Baghi ondervraagd en kregen zij te horen dat, als ze zouden stoppen met hun activiteiten met betrekking tot BIHE, de aanklacht tegen hen zou worden ingetrokken. Zij weigerden dit aanbod.

De opstelling van het echtpaar wordt ondersteund door internationaal geldende mensenrechten, omdat het weigeren van toegang voor studenten tot hoger onderwijs als een misdaad wordt beschouwd. Het voorzien in een methode om hoger onderwijs te volgen is geen misdaad.
In mei 2014 moesten beiden voor de rechtbank verschijnen: Payman Koushk-Baghi kreeg vijf jaar gevangenisstraf, Azita Rafizadeh vier jaar.

‘Wij hopen dat de Iraanse overheid onmiddellijk de nodige stappen zal nemen om te voorkomen dat Payman Koushk-Baghi in de gevangenis belandt en dat Azita Rafizadeh wordt vrijgelaten’, aldus Diane Ala’i. De zaak van Bashir staat niet op zichzelf. Eerder al werden Kamran Rahimian en zijn vrouw Faran Hessami, die ook met BIHE te maken hadden, beiden gevangen gezet en moesten familieleden de zorg van hun twee jaar oude kind op zich nemen.

‘De moeite die Iran doet om te voorkomen dat jonge bahá’ís toegang krijgen tot het hoger onderwijs is steeds ingewikkelder en extremer geworden’, aldus Diane Ala’i. ‘Het verhaal van dit echtpaar en vele anderen zijn treurige voorbeelden van een door de staat gesteunde campagne die uiteindelijk Iran zal beroven van de waardevolle bijdragen die kunnen worden geleverd door enkele van de beste en slimste jonge mensen van het land’.

Bron: https://www.bic.org/news/imprisonment-both-parents-child-their-promotion-higher-education#TwuOjSBjQJhSXQiM.97