Ontwerp Huis van Aanbidding onthuld in Colombia

Den Haag, 18 september (BWNS) – Het ontwerp voor een Huis van Aanbidding in Colombia is deze week gepresenteerd aan de bahá’í-gemeenschap in dat land. Het gebouw zal verrijzen in de regio Norte del Cauca. Momenteel heeft de bahá’í-gemeenschap Huizen van Aanbidding op alle continenten in de wereld en dat van Zuid-Amerika, in Chili, zal in 2016 in gebruik worden genomen. Het Huis van Aanbidding van Colombia past in een reeks van zeven, die enkele jaren geleden door het Universele Huis van Gerechtigheid (het hoogste bestuursorgaan binnen het Bahá’í-geloof) is aangekondigd en die de bouw behelst van lokale Huizen van Aanbidding in diverse landen wereldwijd.

18 september 214

Het Colombiaanse ontwerp werd onthuld tijdens een bijeenkomst op de plek waar het gebouw zal worden opgericht. Een klein team van het architectenbureau CUNA liet de 500 aanwezigen kennis maken met het goedgekeurde ontwerp. Eduard Lopez, een van de architecten, vertelde hoe de vorm van de bahá’í-tempel de afgelopen maanden gestalte kreeg, nadat het bureau vele uren sprak met bahá’ís uit diverse regio’s om hun ideeën en gedachten over een Huis van Aanbidding te horen.

‘Wij begrijpen dat de bouw van deze tempel een diep emotioneel proces voor u is’, zo sprak Eduard Lopez tegen de verzamelde bahá’ís. ‘Het is ook diep emotioneel voor ons. De mensen zeggen dat wij het Huis ontwerpen, maar in feite hebt u het ontworpen en kanaliseren wij uw ideeën’. Hij legde uit hoe het architectenteam de natuurlijke omgeving had bestudeerd en de architectuur van de zich in het gebied bevindende huizen, om tot een ontwerp te komen dat aan zou sluiten bij de cultuur van de mensen maar ook met hun fysieke leefwereld. ‘Dat komt onder meer tot uiting in het gebruik van de materialen’, zo zei hij. ‘Wij wilden materialen gebruiken uit deze regio, materialen die de natuurlijke omgeving niet aan zouden tasten’. De centrale gedachten achter het ontwerp waren eenvoud en eenheid, aldus Eduard Lopez. ‘Dit is de wijze, zo vinden wij, waarop God de natuur heeft geschapen’.

‘Dit is een ogenblik waar we allemaal op hebben zitten wachten’, zei Nilma Aguilar Vilas, toen het ontwerp was getoond. Zij werd geboren in een stad die slechts op een paar kilometers afstand ligt van het tempelland. Zij trad op jonge leeftijd toe tot het Bahá’í-geloof en nam deel aan educatieve programma’s waaraan de bahá’í-geschriften ten grondslag lagen.

Monica Campos werd eveneens geboren in Norte del Cauca, in het stadje Santander de Quilichao. Zij zei de bouw van de tempel te zien als de materialisatie van veertig jaar ontwikkeling in haar woongebied. ‘Niet alleen het Bahá’í-geloof heeft zich ontwikkeld in de regio de afgelopen tientallen jaren, maar de regio heeft zich samen mét het Bahá’í-geloof ontwikkeld’, merkte zij op. ‘Als we naar de historische context kijken, dan helpt dat ons om te begrijpen dat het Huis van Aanbidding van iedereen is’.

Bron: http://news.bahai.org/story/1020