Iran: één maand van hardhandige acties tegen de bahá’ís leiden tot 245 arrestaties

DEN HAAG, 1 september 2022 –

Veertien bahá’ís, waaronder dertien jongeren, werden gisteren gearresteerd in de noordelijke Iraanse stad Qaemshahr, in de provincie Mazandaran, en worden vastgehouden op het inlichtingenbureau van Sari. De meeste arrestaties vonden plaats in een privéwoning waar de jongeren studeerden en samen praatten over de rol van onderwijs in sociale vooruitgang. Er is geen informatie vrijgegeven over de aanklachten die deze jonge bahá’ís kunnen krijgen.

Veertien bahá’í-jongeren werden gisteren gearresteerd in de Iraanse stad Ghaemshahr, in een privéwoning, waar ze samen studeerden en spraken over de rol van onderwijs in de sociale vooruitgang van hun land

De arrestaties zijn de laatste in een maand lang hardhandig optreden tegen bahá’ís in het hele land door de Iraanse regering. In de afgelopen 32 dagen zijn bahá’ís in 245 incidenten doelwit van vervolgingen geweest, aldus Bahá’í International Community (BIC). Arrestaties en gevangennemingen, de vernieling van huizen en inbeslagname van goederen, invallen in private en zakelijke gebouwen, mishandelingen, het onthouden van medicatie aan gevangenen en de ontzegging van hoger onderwijs voor meer dan honderd jongeren. 

Het harde optreden leidde tot wijdverbreide veroordeling door de Verenigde Naties, verschillende regeringen, maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, en in internationale en Perzische media.

“Hoe ironisch dat deze jongeren werden gearresteerd terwijl ze de rol van het onderwijs bestudeerden en bespraken, terwijl henzelf allemaal de toegang tot het hoger onderwijs wordt ontzegd door de Iraanse autoriteiten”, zei Simin Fahandej, vertegenwoordiger van de BIC bij de Verenigde Naties in Genève. “De wreedheid van de Iraanse regering overschrijdt alle grenzen. Niet alleen wordt deze jongeren de toegang tot universiteiten en de ontwikkeling van hun intellectuele capaciteiten ontnomen, ook het simpele recht om als jonge mensen samen te komen om kwesties te bespreken die belangrijk zijn voor hun generatie wordt hen ontnomen.”

Iran vervolgt de bahá’í-gemeenschap systematisch sinds de Islamitische Revolutie van 1979. Meer dan 200 bahá’ís werden gedood na de revolutie en een beleidsdocument uit 1991, ondertekend door de hoogste leider, ayatollah Ali Khamenei, riep op om de vooruitgang en ontwikkeling van de bahá’í-gemeenschap te ‘blokkeren’, onder meer door jonge bahá’ís te weren van Iraanse universiteiten. En in een brief uit 2006 van het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Technologie, gestuurd aan 81 Iraanse universiteiten, staat dat als studenten “worden geïdentificeerd als bahá’ís, ze van de universiteit moeten worden verwijderd”.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, beide ondertekend door Iran, geven de bahá’ís het recht hun geloof te belijden en in praktijk te brengen en onderwijs en de essentie van het leven na te streven.

Een dag eerder, op 30 augustus, werd het hoger beroep van 25 bahá’ís bij de 37e afdeling van het hof van beroep van de provincie Fars afgewezen en hun strenge straffen werden bekrachtigd. De 25 mensen werden in juni voor het eerst veroordeeld in Shiraz en riskeren nu in totaal bijna 80 jaar gevangenisstraf.

“Iraniërs van goede wil binnen en buiten Iran, de internationale gemeenschap en talloze individuen over de hele wereld hebben Iran ondubbelzinnig gevraagd om een einde te maken aan de vervolging van de bahá’ís”, zei mevrouw Fahandej. “Iran moet beseffen dat de voortdurende vervolging van de bahá’ís alleen maar zijn eigen geloofwaardigheid in binnen- en buitenland schaadt, terwijl het de wereld de onschuld van de bahá’ís in Iran laat zien.”

Personen gearresteerd in Qaemshahr:

 • Hengameh Alipour
 • Negar Darabi
 • Golbon Fallah
 • Mahsa Fathi
 • Nazanin Goli
 • Mani Gholinejad
 • Samiyeh Gholinejad
 • Bita Haghighi
 • Sanaz Hekmat-Shoar
 • Afnaneh Nematian
 • Basir Samimi
 • Mojir Samimi
 • Sam Samimi
 • Anis Sanaie

Personen gearresteerd in juni in Shiraz en waarvan de strenge straffen in hoger beroep werden bevestigd: 

 • Shamim Akhlaghi
 • Samareh Ashnaei
 • Behnam Azizpour
 • Ahdieh Enayati
 • Sahba Farahbakhsh
 • Mojgan Gholampour
 • Saied Hasani
 • Nasim Kashani [Kashaninezhad]
 • Vargha Kaviani
 • Mahyar Sefidi Miandoab
 • Sahba Moslehi
 • Bahareh Norouzi
 • Parisa Rouhizadegan
 • Esmail Rousta
 • Yekta Fahandaj Saadi
 • Marjan Gholampour Saadi
 • Lala Salehi
 • Shadi Sadegh Aghdam Seisan
 • Farzad Shadman
 • Farbod Shadman
 • Ramin Shirvani
 • Soroush Ighani Soghadi
 • Nabil Tahzib
 • Rezvan Yazdani
 • Noushin Zenhari

 

Bron: https://www.bic.org/news/more-bahais-arrested-iran-month-long-crackdown-total-hits-245