“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Datum Geadresseerd aan Inhoud
19 april 2021 Aan de bahá'ís van de wereld Ridvánboodschap 2021
Download:
19 april 2020 Aan de bahá'ís van de wereld Ridvánboodschap 2020
Download:
19 maart 2020 Aan de bahá'ís van de wereld Náw-Rúzboodschap 2020
Download:
1 oktober 2019 Allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn Brief aan allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn
Download:
21 april 2019 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2019
Download:
18 januari 2019 Aan de bahá’ís van de wereld Een boodschap over wereldvrede
Download:
26 november 2018 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de Dag van het Verbond en de herdenking van het heengaan van `Abdu’l-Bahá
Download:
9 november 2018 Aan de bahá’ís van de wereld Oprichting Bahá’í International Development Organization
Download:
22 juli 2018 Aan de vrienden verzameld in Norte del Cauca, Colombia, voor de Inwijding van het Huis van Aanbidding Inwijding van het Lokaal Huis van Aanbidding in Norte del Cauca, Colombia
Download:
30 april 2018 Aan de bahá'ís van de wereld Riḍvánboodschap 2018
Download:
31 oktober 2017 Aan de bahá’ís van de wereld Volgend op de 200e Geboortedag van Bahá’u’lláh
Download:
1 oktober 2017 Aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen Brief aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen
Download:
20 april 2017 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2017
Download:
1 maart 2017 Aan de bahá’ís van de wereld Economische keuzes
Download:
25 november 2016 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de ontwikkeling van het Instituut van de Hulpraden
Download:
6 juli 2016 De Belofte van Wereldvrede
Download:
21 april 2016 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2016
Download:
26 maart 2016 Aan de bahá’ís van de wereld, handelend onder mandaat van ‘Abdu’l-Bahá Betreffende het eeuwfeest van de openbaring van de eerste Tafel van het Goddelijk Plan door `Abdu’l-Bahá
Download:
26 maart 2016 Aan de verkozen ontvangers van de Tafelen van het Goddelijk Plan van ‘Abdu’l-Bahá, de bahá’ís van de Verenigde Staten en de bahá’ís van Canada Brief aan de bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada betreffende de Tafelen van het Goddelijk Plan
Download:
2 januari 2016 Aan de bahá'ís van de wereld Betreffende de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers
Download:
29 december 2015 Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers Betreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
21 april 2015 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2015
Download:
1 augustus 2014 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de ontwikkeling van de bouw van de Huizen van Aanbidding
Download:
10 juli 2014 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de implementatie van de badí’-kalender
Download:
21 april 2014 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2014
Download: