“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

DatumGeadresseerd aanInhoud
19 april 2020Aan de bahá'ís van de wereldRidvánboodschap 2020
Download:
19 maart 2020Aan de bahá'ís van de wereldNáw-Rúzboodschap 2020
Download:
1 oktober 2019Allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijnBrief aan allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn
Download:
21 april 2019Aan de bahá’ís van de wereldRiḍvánboodschap 2019
Download:
18 januari 2019Aan de bahá’ís van de wereldEen boodschap over wereldvrede
Download:
26 november 2018Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de Dag van het Verbond en de herdenking van het heengaan van `Abdu’l-Bahá
Download:
9 november 2018Aan de bahá’ís van de wereldOprichting Bahá’í International Development Organization
Download:
22 juli 2018Aan de vrienden verzameld in Norte del Cauca, Colombia, voor de Inwijding van het Huis van AanbiddingInwijding van het Lokaal Huis van Aanbidding in Norte del Cauca, Colombia
Download:
30 april 2018Aan de bahá'ís van de wereldRiḍvánboodschap 2018
Download:
31 oktober 2017Aan de bahá’ís van de wereldVolgend op de 200e Geboortedag van Bahá’u’lláh
Download:
1 oktober 2017Aan allen die de Heerlijkheid van God HuldigenBrief aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen
Download:
20 april 2017Aan de bahá’ís van de wereldRiḍvánboodschap 2017
Download:
1 maart 2017Aan de bahá’ís van de wereldEconomische keuzes
Download:
25 november 2016Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de ontwikkeling van het Instituut van de Hulpraden
Download:
6 juli 2016De Belofte van Wereldvrede
Download:
21 april 2016Aan de bahá’ís van de wereldRiḍvánboodschap 2016
Download:
26 maart 2016Aan de bahá’ís van de wereld, handelend onder mandaat van ‘Abdu’l-BaháBetreffende het eeuwfeest van de openbaring van de eerste Tafel van het Goddelijk Plan door `Abdu’l-Bahá
Download:
26 maart 2016Aan de verkozen ontvangers van de Tafelen van het Goddelijk Plan van ‘Abdu’l-Bahá, de bahá’ís van de Verenigde Staten en de bahá’ís van CanadaBrief aan de bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada betreffende de Tafelen van het Goddelijk Plan
Download:
2 januari 2016Aan de bahá'ís van de wereldBetreffende de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers
Download:
29 december 2015Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van RaadgeversBetreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
21 april 2015Aan de bahá’ís van de wereldRiḍvánboodschap 2015
Download:
1 augustus 2014Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de ontwikkeling van de bouw van de Huizen van Aanbidding
Download:
10 juli 2014Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de implementatie van de badí’-kalender
Download:
21 april 2014Aan de bahá’ís van de wereldRiḍvánboodschap 2014
Download:
5 december 2013Aan de bahá’ís van de wereld‘Abdu’l-Bahá’s reizen en jongerenconferenties
Download:
27 augustus 2013Aan de volgelingen van Bahá’u’lláh in IranBetreffende de moord op een bahá’í in Iran
Download:
17 juli 2013Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de vernietiging van het Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
Download:
1 juli 2013Aan de deelnemers van de aanstaande 114 wereldwijde jongerenconferentiesBericht aan de jongeren die deelnemen aan een wereldwijde reeks van jongerenconferenties
Download:
27 juni 2013Aan alle Nationale Geestelijke RadenBetreffende de vernietiging van het Grootste Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
Download:
1 mei 2013Aan de bahá’ís van de wereldDe aankondiging tot de bijeenkomst van 19 extra jongerenconferenties wereldwijd als aanvulling op de eerder aangekondigde 95 jongerenconferenties
Download:
21 april 2013Aan de bahá'ís overal ter wereldRiḍvánboodschap 2013
Download:
2 maart 2013Aan de bahá’ís van IranBrief aan de bahá’ís van Iran
Download:
8 februari 2013Aan de bahá’ís van de wereldDe aankondiging tot de bijeenkomst van 95 jongerenconferenties wereldwijd
Download:
27 juni 2012Aan alle Nationale Geestelijke RadenBijdrage Tempelfonds uit naam van vrienden in Iran
Download:
21 april 2012Aan de bahá’ís overal ter wereldRiḍvánboodschap 2012
Download:
1 maart 2012Aan de toegewijde gelovigen van Bahá’u’lláh in het heilige land IranDe verzekering van gebeden voor de bahá’ís in Iran tijdens de bahá’í-vastenmaand
Download:
12 december 2011Aan alle Nationale Geestelijke RadenBetreffende de mondiale plannen van de bahá’í-gemeenschap, aangaande trainingsinstituten, het educatieve proces waar zij deel van uitmaken en de coördinatie van activiteiten
Download:
21 april 2011Aan de bahá’ís van de wereldRiḍvánboodschap 2011
Download:
21 maart 2011Aan de Gelovigen in de Bakermat van het GeloofTer gelegenheid van het Perzische Nieuwe Jaar, Naw-Rúz
Download:
1 januari 2011Aan de bahá’ís van de wereldAangaande enkele thema’s van de Conferentie van Continentale Raadgevers
Download:
28 december 2010Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van RaadgeversBetreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
29 augustus 2010Aan de bahá’ís van de wereld`Abdu’l-Bahá’s reizen naar het Westen
Download:
21 april 2010Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2010
Download:
10 januari 2010Aan de Gelovigen in de Bakermat van het GeloofBetreffende de naderende procesdatum van de voormalige leden van de Yárán
Download:
15 december 2009Aan alle Nationale Geestelijke RadenBetreffende de restauratie en ontwikkeling van meerdere gebouwen op de Berg Karmel
Download:
23 juni 2009Aan de bahá'ís van IranBetreffende de juiste manier van reageren op verdrukking en het principe van het niet-beoefenen van partijpolitiek
Download:
17 mei 2009Aan alle Nationale Geestelijke RadenBetreffende de viering van het Negentiendaagsfeest
Download:
21 april 2009Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2009
Download:
21 maart 2009Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de viering van het Perzische nieuwe jaar, Naw-Rúz; de markering van een eeuw teraardebestelling van het stoffelijk overschot van de Báb
Download:
20 oktober 2008Aan de bahá’ís van de wereldAankondiging van 41 regionale conferenties
Download:
28 juli 2008Aan de Gelovigen in de Bakermat van het GeloofBetreffende een reeks van vragen gerelateerd aan het uitbannen van vooroordelen
Download:
20 juni 2008Aan de Gelovigen in de Bakermat van het GeloofBetreffende de bahá’í-leringen over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen
Download:
3 juni 2008Aan de Gelovigen in de Bakermat van het GeloofHet is precies drie weken sinds de leden van de Yárán werden gearresteerd
Download:
19 mei 2008Aan de standvastige en zwaar benadeelde volgelingen van Bahá'u'lláh in het heilige land IranBetreffende de arrestatie van de leden van de Yárán
Download:
12 mei 2008Aan alle Nationale Geestelijke RadenBetreffende de restauratie en ontwikkeling van eigendommen van het Bahá’í Wereldcentrum
Download:
21 april 2008Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2008
Download:
25 december 2007Aan de Gelovigen in de Bakermat van het GeloofBetreffende de ontzegging van hoger beroepsonderwijs voor Iraanse bahá’í-studenten
Download:
26 november 2007Aan de bahá’ís van de wereldEen eerbetoon aan het instituut van de Handen van de Zaak op de Dag van het Verbond
Download:
9 september 2007Aan de bahá'í-studenten die de toegang tot hoger beroepsonderwijs in Iran ontzegd wordtBetreffende thema’s zoals dienstbaarheid aan anderen in aanwezigheid van ongerechtigheid en het belang van geduld
Download:
21 april 2007Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2007
Download:
25 maart 2007Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende enkele elementen van het proces van bahá’í-verkiezingen
Download:
21 december 2006Aan de bahá’ís van EgypteBetreffende een bepaling die Egyptische bahá’ís de mogelijkheid ontzegt om officiële identificatiepapieren te verkrijgen
Download:
21 april 2006Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2006
Download:
22 maart 2006Aan de Iraanse gelovigen die buiten Iran wonenBetreffende deelname aan het komende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
31 december 2005Aan de bahá’ís van de wereldHet einde van de Conferentie van de Continentale Raadgevers
Download:
28 december 2005Aan alle Nationale Geestelijke RadenBetreffende trainingsinstituten en de materialen van het Ruhi-instituut
Download:
27 december 2005Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van RaadgeversBetreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
21 april 2005Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2005
Download:
21 april 2004Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2004
Download:
12 januari 2004Aan de Iraanse gelovigen die buiten Iran wonenBetreffende reizen naar en contact met bahá’ís in Iran gezien de omstandigheden uit heden en verleden
Download:
26 november 2003Aan de Gelovigen in de Bakermat van het GeloofBetreffende ‘Abdu’l-Bahá’s brief aan het Iraanse volk, getiteld “The Secret of Divine Civilization”
Download:
21 april 2003Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2003
Download:
17 januari 2003Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende het proces van het Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap en het groeiproces op clusterniveau
Download:
21 april 2002Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2002
Download:
1 april 2002Aan de Religieuze Leiders van de WereldBrief aan de Religieuze Leiders van de Wereld
Download:
24 mei 2001Aan de Gelovigen Verzameld voor de Evenementen die de Afronding van de Projecten op de Berg Karmel MarkerenInluiding van de voltooiing van de Projecten op de Berg Karmel
Download:
21 april 2001Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2001
Download:
19 april 2001Aan een individuBetreffende de eenheid van de naties en de vestiging van de Kleine Vrede
Download:
8 februari 2001Aan alle Nationale Geestelijke RadenBetreffende de toepassing van de wetten uit de Kitáb-i-Aqdas
Download:
16 januari 2001Aan de bahá’ís van de wereldDe markering van het begin van de vijfde periode van het Vormende Tijdperk
Download:
9 januari 2001Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van RaadgeversBetreffende het komende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
21 april 2000Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 2000
Download:
19 januari 2000Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende het heengaan van Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum
Download:
28 december 1999Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de wetten van het bidden, vasten en het reciteren van de Grootste Naam, zoals is geopenbaard in de Kitáb-i-Aqdas
Download:
21 april 1999Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 1999
Download:
21 april 1998Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 1998
Download:
21 april 1997Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 1997
Download:
21 april 1996Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 1996
Download:
21 april 1996Aan de volgelingen van Bahá'u'lláh in EuropaRidvánboodschap 1996 – Europa
Download:
31 december 1995Aan de bahá’ís van de wereldHet kenbaar maken van enkele van de thema’s van de Conferentie van de Continentale Raadgevers
Download:
26 december 1995Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van RaadgeversEen Boodschap aan de Conferentie van Continentale Raadgevers, die de algemene kenmerken van het Vierjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap schetst
Download:
21 april 1995Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 1995
Download:
19 mei 1994De Nationale Geestelijke Raad van de bahá’ís van de Verenigde Staten van AmerikaBetreffende de verslechterende toestand van de samenleving, en de relaties tussen en het functioneren van bahá’í-administratieve instellingen
Download:
17 mei 1994Aan de jongeren verzameld bij de vijf regionale bahá’í-jongerenconferenties in Barcelona, Berlijn, Boekarest, Sint-Petersburg en WolverhamptonBetreffende de prestaties van bahá’í-jongeren in Europa en de voorwaarden die zij onder ogen moeten zien
Download:
21 april 1994Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 1994
Download:
4 januari 1994Aan alle Nationale Geestelijke RadenDe markering van de start van bouwprojecten op de Karmelberg
Download:
19 oktober 1993Aan een individuBetreffende bahá’í-geleerdheid en het belang van het bestuderen van de bahá’í-geschriften
Download:
24 juni 1993Aan de bahá’ís van de wereldHet kenbaar maken van enkele thema’s waarover het Universele Huis van Gerechtigheid en het Internationaal Onderrichtscentrum geconsulteerd hebben
Download:
21 april 1993Aan de bahá’ís van de wereldRidvánboodschap 1993
Download:
100