“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Datum Geadresseerd aan Inhoud
31 december 1995 Aan de bahá’ís van de wereld Het kenbaar maken van enkele van de thema’s van de Conferentie van de Continentale Raadgevers
Download:
26 december 1995 Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers Een Boodschap aan de Conferentie van Continentale Raadgevers, die de algemene kenmerken van het Vierjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap schetst
Download:
21 april 1995 Aan de bahá’ís van de wereld Ridvánboodschap 1995
Download:
19 mei 1994 De Nationale Geestelijke Raad van de bahá’ís van de Verenigde Staten van Amerika Betreffende de verslechterende toestand van de samenleving, en de relaties tussen en het functioneren van bahá’í-administratieve instellingen
Download:
17 mei 1994 Aan de jongeren verzameld bij de vijf regionale bahá’í-jongerenconferenties in Barcelona, Berlijn, Boekarest, Sint-Petersburg en Wolverhampton Betreffende de prestaties van bahá’í-jongeren in Europa en de voorwaarden die zij onder ogen moeten zien
Download:
21 april 1994 Aan de bahá’ís van de wereld Ridvánboodschap 1994
Download:
4 januari 1994 Aan alle Nationale Geestelijke Raden De markering van de start van bouwprojecten op de Karmelberg
Download:
19 oktober 1993 Aan een individu Betreffende bahá’í-geleerdheid en het belang van het bestuderen van de bahá’í-geschriften
Download:
24 juni 1993 Aan de bahá’ís van de wereld Het kenbaar maken van enkele thema’s waarover het Universele Huis van Gerechtigheid en het Internationaal Onderrichtscentrum geconsulteerd hebben
Download:
21 april 1993 Aan de bahá’ís van de wereld Ridvánboodschap 1993
Download:
10