“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Bahá’í-referentiebibliotheek

nu online

De Bahá’í-referentiebibliotheek is de gezaghebbende online-bron van in het Nederlands vertaalde Bahá’í-geschriften. Deze referentiebibliotheek bevat geselecteerde werken van Bahá’u’lláh, de Báb, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi en het Universele Huis van Gerechtigheid, evenals andere bahá’í-teksten.