“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Titel
Een keuze uit de Geschriften en Toespraken van ‘Abdu’l-Bahá
Download:
Tafel aan professor Forel
Download:
Tafelen van het Goddelijk Plan
Download:
De Tafelen van ‘Abdu’l-Bahá aan Den Haag
Download:
10