“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Riḍvánboodschap 2018
Bahá’í-gebeden
Bahá’u’lláh, een Verklaring
Het Verbond
Onderricht
Vrouwen
Tafel aan professor Forel
Adib Taherzadeh – De Ziel
Bloemlezing uit de Geschriften
Volgend op de 200e Geboortedag van Bahá’u’lláh
Brief aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen
Riḍvánboodschap 2017
Economische keuzes
Betreffende de ontwikkeling van het Instituut van de Hulpraden
Tafelen van het Goddelijk Plan
De Belofte van Wereldvrede
Riḍvánboodschap 2016
Betreffende het eeuwfeest van de openbaring van de eerste Tafel van het Goddelijk Plan door `Abdu’l-Bahá
Brief aan de bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada betreffende de Tafelen van het Goddelijk Plan
Betreffende de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers
Betreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
J.E. Esslemont – Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk

Dit boek van Dr. John E. Esslemont, dat oorspronkelijk in 1923 is uitgegeven, is in meerdere talen vertaald en is nog altijd een belangrijke introductie van het Bahá’í-geloof.

Het Vraagstuk van Universele Vrede
Tafelen van Bahá’u’lláh geopenbaard na de Kitáb-i-Aqdas

Zestien Tafelen geopenbaard door Bahá’u’lláh gedurende de latere jaren van Zijn leven, inclusief de Tafel van Karmel, het Boek van het Verbond, en de Tafel van Wijsheid, alsook uittreksels van andere Geschriften.

De Kitáb-i-Aqdas, Het Heiligste Boek

Bahá’u’lláh’s Wetboek is geschreven in het Arabisch in 1873 terwijl Hij gevangen zat in de stad Akká. Het is aangevuld met latere Geschriften en met Bahá’u’lláh’s antwoorden op een serie vragen gesteld door een van Zijn secretarissen. De eerste geautoriseerde Engelse vertaling was gepubliceerd in 1992, geannoteerd en vergezeld met de aanvulling van de Geschriften en de vragen en antwoorden.

De Verborgen Woorden

Een werk bestaande uit korte passages geopenbaard door Bahá’u’lláh in het Perzisch en Arabisch in 1857-1858 gedurende Zijn ballingschap in Baghdad.

Riḍvánboodschap 2015
Betreffende de ontwikkeling van de bouw van de Huizen van Aanbidding
Betreffende de implementatie van de badí’-kalender
Riḍvánboodschap 2014
‘Abdu’l-Bahá’s reizen en jongerenconferenties
Betreffende de moord op een bahá’í in Iran
Betreffende de vernietiging van het Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
Bericht aan de jongeren die deelnemen aan een wereldwijde reeks van jongerenconferenties
Betreffende de vernietiging van het Grootste Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
De aankondiging tot de bijeenkomst van 19 extra jongerenconferenties wereldwijd als aanvulling op de eerder aangekondigde 95 jongerenconferenties
Riḍvánboodschap 2013
Brief aan de bahá’ís van Iran
De aankondiging tot de bijeenkomst van 95 jongerenconferenties wereldwijd
Riḍvánboodschap 2012
Riḍvánboodschap 2011
Brief aan de Religieuze Leiders van de Wereld