“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Riḍvánboodschap 2018
Bahá’í-gebeden
Bahá’u’lláh, een Verklaring
Het Verbond
Onderricht
Vrouwen
Tafel aan professor Forel
Adib Taherzadeh – De Ziel
Bloemlezing uit de Geschriften
Volgend op de 200e Geboortedag van Bahá’u’lláh
Brief aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen
Riḍvánboodschap 2017
Economische keuzes
Betreffende de ontwikkeling van het Instituut van de Hulpraden
Tafelen van het Goddelijk Plan
De Belofte van Wereldvrede
Riḍvánboodschap 2016
Betreffende het eeuwfeest van de openbaring van de eerste Tafel van het Goddelijk Plan door `Abdu’l-Bahá
Brief aan de bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada betreffende de Tafelen van het Goddelijk Plan
Betreffende de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers
Betreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
J.E. Esslemont – Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk

Dit boek van Dr. John E. Esslemont, dat oorspronkelijk in 1923 is uitgegeven, is in meerdere talen vertaald en is nog altijd een belangrijke introductie van het Bahá’í-geloof.

Het Vraagstuk van Universele Vrede – De Tafel aan Den Haag
Tafelen van Bahá’u’lláh geopenbaard na de Kitáb-i-Aqdas

Zestien Tafelen geopenbaard door Bahá’u’lláh gedurende de latere jaren van Zijn leven, inclusief de Tafel van Karmel, het Boek van het Verbond, en de Tafel van Wijsheid, alsook uittreksels van andere Geschriften.

De Kitáb-i-Aqdas, Het Heiligste Boek

Bahá’u’lláh’s Wetboek is geschreven in het Arabisch in 1873 terwijl Hij gevangen zat in de stad Akká. Het is aangevuld met latere Geschriften en met Bahá’u’lláh’s antwoorden op een serie vragen gesteld door een van Zijn secretarissen. De eerste geautoriseerde Engelse vertaling was gepubliceerd in 1992, geannoteerd en vergezeld met de aanvulling van de Geschriften en de vragen en antwoorden.

De Verborgen Woorden

Een werk bestaande uit korte passages geopenbaard door Bahá’u’lláh in het Perzisch en Arabisch in 1857-1858 gedurende Zijn ballingschap in Baghdad.

Riḍvánboodschap 2015
Betreffende de ontwikkeling van de bouw van de Huizen van Aanbidding
Betreffende de implementatie van de badí’-kalender
Riḍvánboodschap 2014
‘Abdu’l-Bahá’s reizen en jongerenconferenties
Betreffende de moord op een bahá’í in Iran
Betreffende de vernietiging van het Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
Bericht aan de jongeren die deelnemen aan een wereldwijde reeks van jongerenconferenties
Betreffende de vernietiging van het Grootste Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
De aankondiging tot de bijeenkomst van 19 extra jongerenconferenties wereldwijd als aanvulling op de eerder aangekondigde 95 jongerenconferenties
Riḍvánboodschap 2013
Brief aan de bahá’ís van Iran
De aankondiging tot de bijeenkomst van 95 jongerenconferenties wereldwijd
Bijdrage Tempelfonds uit naam van vrienden in Iran
Riḍvánboodschap 2012
De verzekering van gebeden voor de bahá’ís in Iran tijdens de bahá’í-vastenmaand
Betreffende de mondiale plannen van de bahá’í-gemeenschap, aangaande trainingsinstituten, het educatieve proces waar zij deel van uitmaken en de coördinatie van activiteiten
Riḍvánboodschap 2011
Ter gelegenheid van het Perzische Nieuwe Jaar, Naw-Rúz
Aangaande enkele thema’s van de Conferentie van Continentale Raadgevers
Betreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
`Abdu’l-Bahá’s reizen naar het Westen
Ridvánboodschap 2010
Betreffende de naderende procesdatum van de voormalige leden van de Yárán
Betreffende de restauratie en ontwikkeling van meerdere gebouwen op de Berg Karmel
Betreffende de juiste manier van reageren op verdrukking en het principe van het niet-beoefenen van partijpolitiek
Betreffende de viering van het Negentiendaagsfeest
Ridvánboodschap 2009
Betreffende de viering van het Perzische nieuwe jaar, Naw-Rúz; de markering van een eeuw teraardebestelling van het stoffelijk overschot van de Báb
Aankondiging van 41 regionale conferenties
Betreffende een reeks van vragen gerelateerd aan het uitbannen van vooroordelen
Betreffende de bahá’í-leringen over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen
Het is precies drie weken sinds de leden van de Yárán werden gearresteerd
Betreffende de arrestatie van de leden van de Yárán
Betreffende de restauratie en ontwikkeling van eigendommen van het Bahá’í Wereldcentrum
Ridvánboodschap 2008
Betreffende de ontzegging van hoger beroepsonderwijs voor Iraanse bahá’í-studenten
Een eerbetoon aan het instituut van de Handen van de Zaak op de Dag van het Verbond
Betreffende thema’s zoals dienstbaarheid aan anderen in aanwezigheid van ongerechtigheid en het belang van geduld
Ridvánboodschap 2007
Betreffende enkele elementen van het proces van bahá’í-verkiezingen
Betreffende een bepaling die Egyptische bahá’ís de mogelijkheid ontzegt om officiële identificatiepapieren te verkrijgen
Ridvánboodschap 2006
Betreffende deelname aan het komende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Het einde van de Conferentie van de Continentale Raadgevers
Betreffende trainingsinstituten en de materialen van het Ruhi-instituut
Betreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Ridvánboodschap 2005
Ridvánboodschap 2004
Betreffende reizen naar en contact met bahá’ís in Iran gezien de omstandigheden uit heden en verleden
Betreffende ‘Abdu’l-Bahá’s brief aan het Iraanse volk, getiteld “The Secret of Divine Civilization”
Ridvánboodschap 2003
Betreffende het proces van het Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap en het groeiproces op clusterniveau
Ridvánboodschap 2002
Brief aan de Religieuze Leiders van de Wereld
Inluiding van de voltooiing van de Projecten op de Berg Karmel
Ridvánboodschap 2001
Betreffende de eenheid van de naties en de vestiging van de Kleine Vrede
Betreffende de toepassing van de wetten uit de Kitáb-i-Aqdas
De markering van het begin van de vijfde periode van het Vormende Tijdperk
Betreffende het komende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Ridvánboodschap 2000
Betreffende het heengaan van Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum
Betreffende de wetten van het bidden, vasten en het reciteren van de Grootste Naam, zoals is geopenbaard in de Kitáb-i-Aqdas
Ridvánboodschap 1999
Ridvánboodschap 1998
Ridvánboodschap 1997
Ridvánboodschap 1996 – Europa
Ridvánboodschap 1996
Het kenbaar maken van enkele van de thema’s van de Conferentie van de Continentale Raadgevers
Een Boodschap aan de Conferentie van Continentale Raadgevers, die de algemene kenmerken van het Vierjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap schetst
Ridvánboodschap 1995
Betreffende de verslechterende toestand van de samenleving, en de relaties tussen en het functioneren van bahá’í-administratieve instellingen
Betreffende de prestaties van bahá’í-jongeren in Europa en de voorwaarden die zij onder ogen moeten zien
Ridvánboodschap 1994
De markering van de start van bouwprojecten op de Karmelberg
Betreffende bahá’í-geleerdheid en het belang van het bestuderen van de bahá’í-geschriften
Het kenbaar maken van enkele thema’s waarover het Universele Huis van Gerechtigheid en het Internationaal Onderrichtscentrum geconsulteerd hebben
Ridvánboodschap 1993