Copyright
Al het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, illustraties, plattegronden, audio-opnames en video-opnames (“inhoud”) is beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Bahá’í-gemeenschap Nederland heeft volledige juridische bescherming over alle inhoud onder alle toepasselijke nationale en internationale wetgeving.

Privacy
Bezoekers van deze website worden niet gevolgd, behalve om statistische gegevens te genereren, waarbij individuele gebruikers niet geïdentificeerd worden. Cookies worden  gebruikt om in essentiële functionaliteit te voorzien, maar niet om het gebruik van de website bij te houden of persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Stappen zijn ondernomen om de informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of uitgave. Overigens kan deze website links bevatten naar websites met andere privacy-voorwaarden.

Voorwaarden voor gebruik
U bent van harte welkom om toegang tot de inhoud te hebben en hier gebruik van te maken onder de volgende voorwaarden:

De inhoud mag niet gebruikt worden op een wijze die een verkeerd beeld geeft van de intentie van de oorspronkelijke bron.

Als u gebruik wilt maken van de inhoud, dan moet deze vergezeld worden met de volgende vermelding: “Copyright © Bahá’í-gemeenschap Nederland” met, waar nodig, een verwijzing naar deze bron.

Audiovisueel materiaal, inclusief videoclips, audioclips, kaarten en foto’s op www.bahai.org mogen worden bijgesneden en qua formaat worden aangepast. Andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Elke gebruiker van het audiovisuele materiaal op www.bahai.org krijgt een beperkte, niet-exclusieve licentie om deze inhoud te mogen gebruiken, reproduceren, verspreiden, koppelen en/of weer te geven op voorwaarde dat de intentie, het karakter, de aard of betekenis van de inhoud onveranderd blijft.

Elk gebruik voor een commercieel doel vereist toestemming, voordat er gebruik van gemaakt wordt. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar secretariaat@bahai.nl.

Bahá’í-gemeenschap Nederland behoudt zich het recht voor om op elk moment en voor elk gebruik de toestemming om de inhoud te gebruiken in te trekken. In dergelijke situaties dient gebruik van de inhoud onmiddellijk gestaakt te worden.

Bahá’í-gemeenschap Nederland onderschrijft niet en neemt geen verantwoordelijkheid voor een derde partij die gebruik maakt van de inhoud. Ook is Bahá’í-gemeenschap Nederland niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aan enige persoon of organisatie toegebrachte schade, zij het direct, incidenteel, indirect, of strafschade die uit toegang tot of gebruik van de inhoud voortkwam.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder kennisgeving.

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2018