Literatuur
homeVerdiepenLiteratuur

Literatuur

MenuBox1

Hier volgen enkele titels uit de Bahá'í-literatuur die u kunt downloaden. Kijkt u ook eens bij online literatuur:

 

Verborgen Woorden (c. 1857)
Een van de eerste openbaringen van Bahá'u'lláh, bestaande uit 153 korte poëtische verzen, die de essentie van religie weergeven.

Brief aan Den Haag (1919)
Een brief geschreven door 'Abdu'l-Bahá aan de Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede te Den Haag

Toespraken in Parijs (1911)
Toespraken van 'Abdu'l-Bahá

Oproep aan de Volkeren der Wereld (1931-1957)
Een selectie uit de wereldorde-brieven van Shoghi Effendi

De welvaart van de mensheid (1995)
Visie van de Bahá'í International Community op de richting die de mensheid dient te gaan, gezien vanuit onze huidige positie.

Aan de Religieuze Leiders van de Wereld (2002)
Brief van het Universele Huis van Gerechtigheid

De productie en distributie van bahá'í-literatuur wordt door de Stichting Bahá'í Literatuur verzorgd. Voor het bestellen van boeken: Bahá'í Bookshop.