Wat migratie betreft ziet BIC behoefte aan samenwerking, gericht op de oorzaken

DEN HAAG, 14 januari 2019 (BWNS) – Meer dan een kwart miljard mensen hebben hun thuisland verlaten, op zoek naar een leefbare toekomst elders. Velen waren genoodzaakt te vertrekken door oorlog, economische achteruitgang of aantasting van het milieu. Om deze groeiende beweging van bevolkingsgroepen aan te pakken, kwamen wereldleiders een maand geleden bijeen op een historische conferentie, waar 164 landen het allereerste Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration hebben aangenomen, een wereldwijde overeenkomst van de Verenigde Naties voor een gemeenschappelijke aanpak van internationale migratie. Het niet-bindende pact heeft als doel de internationale samenwerkingsbenadering van migratie te koesteren en de risico’s en uitdagingen voor migranten te verminderen.

António Guterres (midden), Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, spreekt met Louise Arbour, Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal voor Internationale Migratie, tijdens de Intergouvernementele Conferentie om het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration aan te nemen. Geheel links zit Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, en María Fernanda Espinosa Garcés (tweede van links), Voorzitter van de 73ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

‘Begrip van de diepere oorzaken van internationale migratie dwingt ons allen om te kijken naar hoe de zaken van een mondialere samenleving worden georganiseerd’, zegt Simin Fahandej, vertegenwoordiger van Bahá’í International Community (BIC), die deelnam aan de conferentie op 10 en 11 december in Marrakesh (Marokko). ‘’Deze overeenkomst heeft de landen van de wereld in een mondiaal gesprek gebracht over een kwestie die meestal op nationaal of regionaal niveau is behandeld’.

In de afgelopen vijf jaar is de bahá’í-gemeenschap betrokken geweest bij nationale en internationale fora die gericht zijn op migratie. Er werd samengewerkt met diverse sociale actoren om de diepere oorzaken van gedwongen migratie, de impact ervan op samenlevingen, en inzichten die de mensheid kan helpen om vooruitgang te boeken bij het aanpakken van dit probleem beter te begrijpen door middel van consultatie en samenwerking.

Migranten worden weergegeven in een kunstwerk bij de hoofdingang van de locatie waar de VN-conferentie werd gehouden, op 10 en 11 december in Marrakesh, Marokko, om het Global Compact for Migration aan te nemen.

‘Het lijkt onvermijdelijk dat bewegingen als gevolg van inhumane en ondraaglijke omstandigheden zullen blijven toenemen, tenzij er een brede en gezamenlijke inspanning wordt geleverd om de onderliggende oorzaken aan te pakken’, legt Simin Fahandej uit. ‘De Global Compact for Migration benadrukt de bereidheid van velen in de internationale gemeenschap om fundamenteel te kijken naar een aantal van die oorzaken en te beginnen met het stellen van onderzoeksvragen: hoe zit het met de huidige structuren, systemen en houdingen die de voorwaarden bestendigen waardoor miljoenen mensen vertrekken uit hun thuisland? Hoe kunnen we een substantiële verandering in de verplaatsing van bevolkingsgroepen verwachten als de structuren die ongelijkheid en oorlog voortstuwen niet veranderen?’

De BIC-vertegenwoordigers merkten ook op dat leiders erkennen dat, hoewel mondiale uitdagingen gezamenlijk moeten worden aangepakt, de precieze aard van de vragen waarmee de verschillende regio’s van de wereld worden geconfronteerd varieert. ‘Dit leidde tot een bespreking over de verantwoordelijkheden van verschillende regio’s’, voegt Rachel Bayani toe, die namens het BIC-kantoor in Brussel de conferentie bijwoonde. ‘Sommigen zouden moeten nadenken over hoe hun beleid – bijvoorbeeld ten aanzien van handel, investeringen en milieu – onbedoeld de sociaaleconomische omstandigheden in de landen van herkomst beïnvloedt. Anderen zouden moeten onderzoeken hoe ze de omstandigheden in hun eigen land, waardoor mensen gedwongen worden te vertrekken, kunnen aanpakken’.

Een aan de conferentie voorafgaande, door BIC uitgegeven, verklaring herhaalt de noodzaak van een wereldwijde focus op migratie en ‘een aanpak op lange termijn’, die ‘oproept tot een verregaand, veelzijdig, objectief en weloverwogen gesprek rondom het vraagstuk van migratie’. ‘Dat gesprek mag niet tekortschieten in het onderzoeken van sociale, politieke en economische structuren, systemen en houdingen die de huidige orde ondersteunen en bestendigen’, aldus de BIC-verklaring. ‘Het moet een echte reflectie bevatten over hoe deze orde opnieuw kan worden ontworpen om aldus een ​​adequaat antwoord te bieden op de behoeften van grote delen van de wereldbevolking die in situaties van oorlog, armoede en onderdrukking leven. Belangrijker nog, het moet gebaseerd zijn op het onbetwistbare begrip van de onderlinge verbondenheid van onze samenlevingen en de realiteit dat het collectieve leven van de mensheid lijdt wanneer een groep denkt aan haar eigen welzijn los van dat van haar buren’.

De conferentie werd bedacht in september 2016, toen de Algemene Vergadering van de VN unaniem overeenkwam om een ​​wereldwijde migratieovereenkomst voor te bereiden en in de laatste maand van vorig jaar bijeen te komen om de tekst aan te nemen. Het proces was niet zonder uitdagingen: bijna 30 VN-lidstaten hebben zich sindsdien uit de overeenkomst teruggetrokken. Het 34 pagina’s tellende Global Compact is een niet-bindende verklaring die tot doel heeft een leven van veiligheid en waardigheid voor migranten te verzekeren en het verkeer van bevolkingsgroepen beter te beheren. De overeenkomst omvat 23 doelstellingen voor ‘veilige, ordentelijke en reguliere migratie’, waaronder: het minimaliseren van nadelige zaken en structurele factoren die mensen dwingen om hun thuisland te verlaten, internationale grenzen te beheren en alle vormen van discriminatie te elimineren, het bevorderen van een openbaar discourse dat op feiten is gebaseerd om de percepties van migratie vorm te geven en de internationale samenwerking te versterken.

Tijdens het evenement merkten veel regeringsleiders op dat er behoefte is aan een internationale oplossing voor de uitdagingen die door migratie aan landen worden gesteld. ‘We moeten gelijkmatig de drijfveren en de uitkomsten van illegale migratie aanpakken’, legde president Julius Maada Bio van Sierra Leone uit. De Duitse bondskanselier Angela Merkel loofde de compacte focus op ‘de basis voor internationale samenwerking’. Ze voegde eraan toe dat ‘globalisering, als we het een menselijk gezicht willen geven, alleen op een humane manier vorm gegeven kan worden wanneer alle landen op deze planeet eerlijke en gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen’.

Ongeveer 3.200 mensen woonden de conferentie bij, onder wie vertegenwoordigers van meer dan 150 landen.

Lees meer van de BIC over haar statement tijdens de VN-conferentie.

Bron: https://news.bahai.org/story/1301/