Waarom religie weer in de schijnwerpers staat

DEN HAAG, 17 januari 2019 (BWNS) – De versnelde beweging van bevolkingsgroepen over de grenzen heen, de toename in religieuze diversiteit, groeiende interreligieuze spanningen, sektarisch geweld, ontevredenheid bij jongeren en kwetsbaarheid voor radicalisering: deze en andere factoren komen samen en zetten religie op de voorgrond van het discours in vrijwel alle regio’s van de wereld en op het internationale toneel.


De Bahá’í-gemeenschap neemt deel aan het discours over de rol van religie in de samenleving, in vele landen wereldwijd als op het internationale podium.

Zich bewust van de krachten van verandering waarmee hun samenlevingen worden geconfronteerd, streven maatschappelijke leiders naar constructieve manieren om de meest urgente uitdagingen van de mensheid aan te pakken. In dit verband hebben sommige overheden, wetenschappers, vooraanstaande denkers en maatschappelijke organisaties gezocht naar een beter inzicht in de positieve bijdragen die religie en geloofsgemeenschappen kunnen leveren aan de samenleving.

‘Er was een tijd in Canada waarin werd aangenomen dat religie uit het beeld zou verdwijnen’, zegt Geoffrey Cameron in de podcast. ‘Ondanks de betrekkelijke niveaus van welvaart en vooruitgang in de wereld, worden onze samenlevingen geconfronteerd met enorme sociale, politieke en culturele uitdagingen. En het is moeilijk om te bedenken dat deze uitdagingen kunnen worden overwonnen zonder op een oprechte manier de inzichten die binnen religie bestaan te betrekken. We moeten zoeken naar nieuwe manieren om over religie te praten, niet alleen omdat het bijdraagt ​​aan ons eigen persoonlijke leven, maar ook hoe het betrekking heeft op de sociale transformatie van onze gemeenschappen’.

‘We moeten deze verenigende visie van de rol van religie in de samenleving verdienen, legt Lyazzat Yangaliyeva uit Kazachstan uit. Eén generatie geleden kwam dat land tevoorschijn uit de voormalige Sovjet-Unie en de overheid legde wetenschappelijk atheïsme op. Thans is Kazachstan een multireligieuze natie en probeert het land te putten uit de constructieve krachten van religie voor de verbetering van de samenleving. ‘We zijn aan het verkennen welke belangrijke rol religie kan spelen in bijvoorbeeld de versterking van de moraliteit onder jongeren of in het omgaan met de verschillende maatschappelijke uitdagingen waarmee ons land nu wordt geconfronteerd, zoals corruptie’.


Arash Fazli (links), lid van de Indiase Bahá’í-gemeenschap, spreekt tijdens een ronde tafelgesprek in juli over de weergave van religie in de media. Het event, dat gehouden werd bij het Indiase Instituut van Massacommunicatie in New Delhi, bracht prominente mediafiguren, overheidsfunctionarissen, wetenschappers en vertegenwoordigers van verschillende religies samen.

De huidige realiteit in India in ogenschouw nemend vult Arash Fazli aan: ‘In de afgelopen tien jaar is het vraagstuk van religie, tot op zekere hoogte, gekoppeld aan het vraagstuk van sociale cohesie en eenheid. En deels is dit te wijten aan de steeds luidere en schaamtelozere stemmen vanuit extreem religieus fundamentalistische groepen die dominanter zijn geworden binnen het publieke domein’.

‘Dus toen we begonnen na te denken over hoe je een zinvolle betrokkenheid kunt hebben met andere maatschappelijke actoren over de rol van religie in de samenleving, stelden we vast dat het meest vooraanstaande thema dat aangepakt moest worden de vraag was: hoe kunnen we de verschillende misvattingen over religie wegnemen die verdeeldheid tussen religieuze gemeenschappen veroorzaakt en hoe kunnen we, in zekere zin, een concept van religie tonen dat werkelijk verenigt?’

In deze podcastaflevering worden Dr. Cameron, mevrouw Yangaliyeva en Dr. Fazli geïnterviewd door Rachel Bayani, die ook uit haar ervaringen put als vertegenwoordiger van het Bahá’í International Community-kantoor Brussel. Zij discussiëren over de inspanningen van de regionale en nationale bahá’í-gemeenschappen om deel te nemen aan een bepaalde discours: de rol van religie in samenleving.

Bron: https://news.bahai.org/story/1303/