VN-resolutie roept Iran op te stoppen met schendingen van mensenrechten van bahá’ís

DEN HAAG, 22 november 2018 (BWNS) – De Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een beroep gedaan op de Iraanse autoriteiten om de voortdurende mensenrechtenschendingen van bahá’ís in Iran te stoppen. In een resolutie, die donderdag 15 november werd aangenomen met 85 stemmen voor, 30 tegen en 68 onthoudingen, werd gesproken van een ‘ernstige bezorgdheid over de voortdurende zware restricties en beperkingen van het recht op vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst of overtuiging’.

De Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een beroep gedaan op de Iraanse autoriteiten om de voortdurende mensenrechtenschendingen van bahá’ís in Iran te stoppen.

De internationale gemeenschap vermeldde in de resolutie dat Iran aanvallen uitvoert op bahá’í plaatsen van aanbidding en begraafplaatsen en zich schuldig maakt aan ‘andere mensenrechtenschendingen, waaronder pesterijen, intimidatie, vervolging, willekeurige arrestaties en gevangenneming, ontzegging van de toegang tot onderwijs en het aanzetten tot haat die leidt tot geweld tegen personen die behoren tot erkende en niet-erkende religieuze minderheden’.

Tienduizenden bahá’ís ondergaan iedere dag educatieve, economische en culturele vervolging vanwege het praktiseren van hun geloof. Op dit moment zitten meer dan 70 bahá’ís gevangen in Iran.

‘Het is te hopen dat deze resolutie een krachtig signaal zendt aan de Iraanse autoriteiten dat de voortdurende schendingen tegen de bahá’í-gemeenschap niet onopgemerkt zullen blijven’, aldus Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van het VN-bureau van BIC (Bahá’í International Community). ‘Elke vorm van discriminatie van religieuze minderheden alleen vanwege het uitoefenen van hun geloof is volstrekt onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd’.


Grafschendingen in Hamadan: “Dood door ernstige martelingen.”

De resolutie roept de Iraanse regering ook op tot vrijlating uit de gevangenis van Afif Naeimi, een voormalig lid van de groep die bekend staat als de Yaran, die de basale geestelijke en materiële behoeften van de Iraanse bahá’í-gemeenschap behartigde. De andere zes leden van de voormalige ad-hocgroep zijn het afgelopen jaar vrijgelaten na het uitzitten van gevangenisstraffen van tien jaar, die gegeven werden via een juridische procedure die niets van doen had met een eerlijk proces.

De resolutie werd ingediend door Canada samen met 34 andere landen.

De lange geschiedenis van de door de staat gesteunde vervolging van de bahá’ís in Iran is goed gedocumenteerd. De website Archives of Bahá’í Perscution in Iran verzamelt duizenden officiële documenten, rapporten, getuigenissen, foto’s en video’s die onweerlegbaar bewijs van meedogenloze vervolging onthullen. Het rapport van oktober 2016 ‘The Baha’i Question Revisited: Persecution and Resilience in Iran’ beschrijft ook de systematische vervolging van de bahá’ís door de Iraanse regering.

Bron: https://news.bahai.org/story/1295/