VN-Rapporteur onderzoekt geloofsvrijheid in Nederland en bezoekt ook de bahá’í-gemeenschap

DEN HAAG, 12 april 2019  – Van 28 maart tot 5 april heeft de VN-Speciale Rapporteur voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, de heer Ahmed Shaheed, Nederland bezocht. Hij heeft ontmoetingen gehad met verschillende regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waaronder mensenrechtenverdedigers en –waarnemers, evenals leden van religieuze gemeenschappen en academici om zich op de hoogte te stellen van de situatie van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en manieren te bespreken om deze te bevorderen. Op 5 april gaf hij hierover een persverklaring in Den Haag.

VN-Speciale Rapporteur dr. Shaheed en mw. Tzeggai (OHCHR) tijdens de persconferentie in Den Haag

De VN-Rapporteur gaf aan dat de garanties van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging over het algemeen goed zijn en riep de Nederlandse regering op om zich nog sterker hiervoor in te zetten. Shaheed wijst verder op nieuwe uitdagingen die blijvende investeringen in de rechtsstaat en de bevordering van pluralisme en een inclusief beleid vereisen. Hij gaf aan: “We maken ons zorgen over zaken als de toenemende polarisatie in de samenleving tussen mensen die een bepaald geloof aanhangen en dat in het openbaar uiten en mensen die een seculier wereldbeeld omarmen en die zich steeds meer verzetten tegen de langdurige traditie van tolereren en accepteren.” Shaheed benadrukte dat het van groot belang is dat alle groepen zich veilig, welkom en onderdeel van de samenleving voelen. In dit verband gaf hij het voorbeeld van “het bevorderen van de interreligieuze dialoog, de samenwerking met religieuze of geloofsgemeenschappen en de inspanningen om de kennis over religies te verbeteren”.

Op zaterdag 30 maart bezocht de VN-Rapporteur de bahá’í-gemeenschap om van gedachten te wisselen en ook om de positieve rol van religie in de samenleving te bespreken. Tijdens dit overleg werd onder meer besproken dat vrijheid van religie in een seculiere samenleving onder druk kan komen te staan waar de behoefte aan geestelijke ontwikkeling niet altijd voldoende wordt onderkend.

Een delegatie van bureau externe betrekkingen ontvangt dr. Shadeed en zijn team op het bahá’í-centrum in Den Haag

Eén van de onderwerpen die vervolgens aan de orde kwam was het wereldwijde initiatief van de bahá’í-gemeenschap om jeugdbekrachtigingsprogramma’s te organiseren, waarbij jeugd en jongeren van allerlei achtergronden, samen met hun families, vriendschappen sluiten en samen manieren vinden hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van hun gemeenschap en de wereld.

In dit verband werd ook onderstreept dat het van groot belang is dat alle schoolgaande kinderen gaan leren over alle religies en levensovertuigingen, om zo in de toekomst meer begrip voor elkaars religieuze of andere achtergrond te creëren. De Rapporteur gaf tijdens de persconferentie aan dat er een nationaal curriculum ontwikkeld wordt om de waarden uit de grondwet op scholen te onderwijzen.

De VN-Rapporteur zal zijn conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van dit bezoek voorleggen in een rapport aan de VN-Mensenrechtenraad in maart 2020. Lees hier zijn voorlopige bevindingen.