Toestroom vluchtelingen verhoogt bewustwording dat mensheid organische eenheid vormt

Den Haag, 26 oktober 2015 – De massale toestroom van vluchtelingen naar Europa verhoogt de bewustwording van het feit dat de mensheid een organische eenheid vormt. Dat stelde BIC (Bahá’í International Community) tijdens een grote conferentie over vluchtelingen en ballingen, die van 14 tot 16 oktober in Den Haag werd gehouden.

Aan de conferentie van ECRE (de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen) namen 150 personen deel, vertegenwoordigers van de burgermaatschappij en non-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met het beschermen en bevorderen van de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden.

26 october 2015

Volker Türk, die een hoge functie vervult bij UNCHR, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, stelde vast dat Europa wordt geconfronteerd met een ongekend moment in de geschiedenis te midden van de massale instroom van vluchtelingen en migranten. Hij wees op de uitingen van solidariteit in sommige regio’s waar vluchtelingen worden geholpen door de lokale bevolking en zei dat het bemoedigend is om te zien hoe de fundamentele goedheid van mensen zich manifesteert.

Michael Diedring, secretaris-generaal van ECRE, benadrukte in zijn bijdrage aan de conferentie de menselijke dimensie van het vluchtelingenvraagstuk: ‘Terwijl veel mensen een onevenredige nadruk leggen op getallen en statistieken, moeten we nimmer vergeten dat ieder getal een persoon vertegenwoordigt, een individu met intrinsieke waarde en mensenrechten’.

BIC, Bahá’í International Community, vroeg in het bijzonder aandacht voor de diepgaande onderlinge verbondenheid van de mensheid: ‘De stroom vluchtelingen illustreert dat de vrede, stabiliteit en welvaart van de verschillende delen van de wereld met elkaar verbonden zijn en dat geen oplossingen op verstandelijke wijze los kunnen worden gezien van deze wereldwijde realiteit’.
‘Sociale, institutionele en juridische regelingen die voldoen aan de behoeften van een regio, maar geen rekening houden met die van een ander, blijken onvoldoende. Het wordt steeds duidelijker dat de stroom vluchtelingen slechts het meest recente symptoom is van een dieper liggende en verstrekkende bezorgdheid’.

Als deel van het avondprogramma werden de deelnemers uitgenodigd voor een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag, dat beschikt over een wereldberoemde collectie schilderijen van Nederlandse en Vlaamse schilders, onder wie Rembrandt, Rubens en Breughel.
Dorine Manson, directeur Vluchtelingenwerk Nederland, zag een verband tussen de huidige tijd en de periode die bekend staat als de Nederlandse Gouden Eeuw: ‘Wat tot de voorspoed van Amsterdam leidde in de 17e eeuw was de komst van vluchtelingen uit heel Europa. Het was dankzij hen, hun verscheidenheid, hun bekwaamheden en hun ondernemingszin dat wat eens een kleine havenstad was zich ontwikkelde tot de belangrijkste haven en het belangrijkste handelscentrum in de wereld rond het jaar 1630. Dankzij die welvaart konden de schilders van de Gouden Eeuw bijdragen aan het culturele erfgoed van Europa en de wereld’.

ECRE is het grootste pan-Europese bondgenootschap, waarin 90 non-gouvernementele organisaties zijn vertegenwoordigd die zich bezighouden met het beschermen en bevorderen van de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden.

Bron: http://news.bahai.org/story/1077