Rechtszaak in Sana’a escaleert en is gericht tegen alle bahá’ís in Jemen

Den Haag, 11 oktober 2019 — Bahá’í International Community (BIC) maakt zich grote zorgen over de veiligheid van Jemenitische bahá’ís, in het bijzonder die van de heer Hamed bin Haydara, na alarmerende verklaringen in de rechtbank tijdens de meest recente hoorzittingen in hoger beroep.


Hamed bin Haydara sinds 2013 gevangen, in hoger beroep tegen zijn doodstraf

In 2018, na een reeks schijnprocessen die vier jaar duurden, riep een rechter in het door Houthi’s gecontroleerde Sana’a op tot executie van de heer Haydara, de inbeslagname van al zijn bezittingen en de ontbinding van bahá’í-instellingen.

Onlangs, op 17 september 2019, bevestigde de officier van justitie in het beroep van de heer Haydara niet alleen zijn steun aan de beslissing van de lagere rechtbank om de heer Haydara te executeren, maar ook om ‘iedereen die als bahá’í wordt beschouwd …onmiddellijk te deporteren’ en ‘hun toegang te verbieden’ tot Jemen, waardoor de reikwijdte van de gerechtelijke vervolging aanzienlijk verder escaleerde dan het mandaat van het beroep. In zijn schriftelijke verklaring heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank verder verzocht om aanvullende maatregelen te nemen om het Bahá’í-geloof en de uiting ervan in het land tegen te gaan.

Op de laatste zitting van de rechtbank op 1 oktober 2019 heeft de rechter opgeroepen om de bezittingen van de heer Haydara en die van de nationale bahá’í-organisatie in kaart te brengen voorafgaand aan de inbeslagname – onheilspellende tekenen dat de rechter een breed vonnis kan uitspreken tegen de bahá’ís tijdens de volgende rechtszitting, die gepland staat op 15 oktober 2019.

‘Bahá’í International Community maakt zich grote zorgen over de hele Jemenitische bahá’í-gemeenschap naar aanleiding van deze aanbeveling door de openbare aanklagers, die het voortbestaan ​​van een van de levendige religieuze gemeenschappen van Jemen in gevaar brengt’, zei Bani Dugal namens BIC.

‘We doen een beroep op de rechter om de rechtsstaat te handhaven en roepen de Houthi-autoriteiten op te stoppen met het nabootsen van de tactieken die door autoriteiten in Iran worden gebruikt’.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben plaatsgevonden ondanks de recente veroordeling door de internationale gemeenschap in een resolutie van de Mensenrechtenraad op 10 september 2019, waarin de behandeling van de bahá’ís in Jemen door de Houthi’s wordt veroordeeld en wordt opgemerkt dat de groep de bahá’ís vervolgt ‘ … op basis van hun geloof, onder meer door hen gevangen te zetten en te beschuldigen van afvalligheid, het Bahá’í-geloof in juridische documenten openlijk te bespotten, doodvonnissen uit te spreken en hun aanhangers te bedreigen’.

Bron: https://www.bic.org/news/court-case-sanaa-escalates-targeting-all-bahais-yemen