Prinsjesdag begint in de Grote Kerk

Den Haag, 23 september 2016 – Voor de opening van het nieuwe parlementaire jaar in Nederland op 20 september hebben de minister-president Mark Rutte, ministers, staatssecretarissen, parlementsleden, hoogwaardigheidsbekleders, schoolkinderen en jongeren, burgers en vertegenwoordigers van godsdiensten en overtuigingen een interreligieuze viering bijgewoond in de Grote Kerk in Den Haag. Het thema van de bijeenkomst was “Te gast in de wereld” en verkende het idee dat iedereen in de wereld slechts een tijdelijke bezoeker is.

DSC_4775Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den Haag

Vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen, waaronder de Islam, het Christendom, het Boeddhisme, het Bahá’í-geloof, het Jodendom, Hindoeïsme, (Sanathan Dharm en Arya Samaj), het Sikhisme, Humanisme en Brahma Kumaris, hebben hun Heilige Geschriften en tradities gelezen en gezongen en voormalige vluchtelingen hebben hun ervaringen gedeeld door middel van zang, poëzie en fotografie.

Rabbijn Soetendorp noemde tijdens zijn toespraak Patriarch Awraham, die de vreemdelingen naar zijn tent uitnodigde en later ontdekte dat zij engelen waren. “Houd van de vreemdeling, omdat God zegt dat de aarde van Hem is, jullie zijn slechts tijdelijke bewoners,” zei Rabbijn Soetendorp.

DSC_4714Rabbijn Soetendorp

Rapper Alex Karakhanian, die jaren geleden uit Armenië vluchtte, zong samen met een groep leerlingen van Wilhelminaschool uit Rotterdam-Crooswijk dat niet alleen de vluchtelingen, maar wij allemaal “gelukszoekers” zijn. De woorden “Ze vluchten voor hun leven, ze vluchten om te leven… Mijn geluk moest ik achterlaten, alles is weg, afgebrand, het is afgetakeld…Onze wereld is ziek en er is niemand die het heelt.. . Maar het kan anders, het ligt in onze handen… Er is geluk zat en dat weet jij ook, de vraag is willen wij het delen” echode door de kerk.

DSC_4784Leerlingen van Wilhelminaschool uit Rotterdam-Crooswijk

Het gebed voor de overheid was voor het eerst door een vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap gelezen. Ongeveer 1000 bezoekers luisterden ook naar een Verborgen Woord van Bahá’u’lláh, gezongen door de muziekgroep Servitude in Motion: “De vogel zoekt zijn nest, de nachtegaal de bekoring van de roos; terwijl die vogels, de harten der mensen, tevreden met vergankelijk stof, ver afgedwaald zijn van hun eeuwige nest … ”

“Het was heel inspirerend om te zien dat deze nationale interreligieuze viering niet meer een som van afzonderlijke bijdragen van de deelnemers was, maar dat vriendschap en eenheid geleidelijk aan de leidende principes worden. Voor de viering van dit jaar waren wij aan het verkennen wat wij als religies en overtuigingen zouden kunnen bijdragen aan het discours over migratie bij het aanspreken van de overheid en het publiek “, aldus Marga Martens, coördinator van het evenement en lid van de Bahá’í-gemeenschap.

DSC_4648Tentoonstelling “Gelukszoekers” door Negin Zendegani