Paul van Tongeren houdt op 21 september de Táhirih-lezing: ‘Leven als kunst; pleidooi voor ethiek die helpt bij de kunst van het leven’

Groesbeek, 25 augustus 2014 – Prof. dr. Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit en auteur van diverse boeken over deugdethiek en over Friedrich Nietzsche zal de jaarlijkse Táhirih-lezing verzorgen op zondag 21 september a.s. in Conferentieoord De Poort te Groesbeek. Filosofe drs. Nicole de Bouvrie zal op de voordracht van prof. Van Tongeren reageren.

25 augsutus 2014

Prof. Van Tongeren gaat nader in op zijn pleidooi voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en leven als kunst. Het leven is een hele kunst. Voor die kunst is zowel activiteit als passiviteit vereist. Elke kunstenaar weet heel goed dat je weliswaar hard moet werken, maar dat je niet moet denken dat je met hard werken geslaagde kunstwerken kunt afdwingen. Uiteindelijk is een kunstenaar niet alleen een schepper, maar ook een medium. Een kunstenaar moet niet alleen iets kunnen maken, maar hij moet ook iets kunnen laten gebeuren.

Deugdethiek staat de laatste jaren sterk in de belangstelling bij iedereen die te maken heeft met integriteitszorg – zoals in het openbaar bestuur, bij de politie, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. In 2010 ontwikkelden de ethici van de Radboud Universiteit in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) een instrument (www.integriteitdeugt.nl) dat kan helpen om integriteit tot een ‘breed gedragen’ onderwerp te maken in organisaties, een persoonlijk besef en een onderdeel van de cultuur. ‘Want, je hebt er niets aan als integriteit alleen maar vertaald wordt naar regeltjes of afvinklijstjes: dit mag wel, dat niet. Integriteit moet onderdeel zijn van een persoonsontwikkeling,’ volgens prof. Van Tongeren.

Nicole des Bouvrie zal op de lezing van Paul van Tongeren reageren door vanuit een bahá’í-perspectief in te gaan op de ethische en filosofische vraag wat het betekent mens te zijn. Het doel van het menselijk leven is volgens ‘Abdu’l-Bahá, de oudste zoon van Bahá’u’lláh, Stichter van het Bahá’í-geloof, het verkrijgen van deugden. Net zoals in de deugdethiek is volgens het bahá’í-gedachtegoed het verkrijgen van deugden niet los te zien van praxis en onze houding, de manier waarop we onze plek in de maatschappij innemen.

Bij de jaarlijkse Táhirih-lezingen wordt steeds gezocht naar raakvlakken tussen wetenschap en religie, waar voor dialoog ruimte is. Deze consultatie wordt afgesloten met een diner (facultatief).

VOOR MEER INFORMATIE:
Táhirih Instituut, Jos Hazebroek, email: ti@bahai.nl telefoon: 06 4998 6622.
Het Táhirih Instituut is sinds 1989 een educatieve instelling van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap. Zijn missie is om waarden en kwaliteiten te bevorderen die nodig zijn voor het bereiken van wereldvrede.
Táhirih, naar wie het Táhirih Instituut is vernoemd, was een bekende dichteres. Zij gaf haar leven voor de emancipatie van de vrouw in Iran.