Onthulling: Het plan van de Iraanse leiders om zichzelf te verrijken door het in beslag nemen van bahá’í-eigendommen

Den Haag, 16 februari 2022 – Bahá’í International Community (BIC) is ernstig bezorgd dat de volledig door de Iraanse leiders gecontroleerde organisatie EIKO de hand heeft in de toenemende inbeslagnames van eigendommen van bahá’ís. Execution of Imam Khomeini’s Order (EIKO of Setad) is een aan de staat gelieerd orgaan dat vele eigendommen in heel Iran beheert. 

Foto’s van de eigendommen die geconfisqueerd kunnen worden door de Execution of Iman Khomeini’s Order van bahá’ís in Semnan Provincie, Iran

 

Het meest recente voorbeeld betreft een bevel van een Revolutionaire Rechtbank in de provincie Semnan om eigendommen van zes bahá’ís over te dragen aan EIKO. De manager van EIKO in de  provincie Semnan, Hamid Ahmadi, initieerde de actie om een ​​gerechtelijk bevel voor de inbeslagnames te verkrijgen.

‘De inbeslagname door de Execution of Imam Khomeini’s Order van bahá’í-eigendommen is een nieuwe en zeer zorgwekkende ontwikkeling voor Iraanse bahá’ís’, zegt Diane Ala’i, vertegenwoordiger van BIC bij de Verenigde Naties in Genève. ‘Deze ontwikkeling toont aan dat de hoogste niveaus van de Iraanse leiding de vervolging van de bahá’ís in Iran orkestreren.’

Vorige maand werd opdracht gegeven om een appartement in de provincie Mazandaran van een bahá’í, Sheida Taeed, in beslag te nemen; in december vorig jaar werden dertien percelen geïrrigeerde landbouwgrond die toebehoorden aan bahá’ís in het dorp Kata in de provincie Kohgiluyeh en Boyer-Ahmad onteigend op een moment dat er sprake was van een watercrisis; boerderijen die al meer dan een eeuw eigendom zijn van en worden gebruikt door bahá’í-families in het dorp Roshankooh, ook in Mazandaran, zijn in beslag genomen; en afgelopen maart was er een wereldwijde campagne die trending was onder de hashtag  #ItsTheirLand, die de aandacht vestigde op jarenlange officiële inspanningen om tientallen boerenfamilies te verdrijven uit het dorp Ivel in Mazandaran.

De eigendommen in Semnan zijn door een rechter van het Speciale Hof voor artikel 49 van de Iraanse grondwet, Muhammad-Qasim ‘Aynu’l-Kamali, aan EIKO overgedragen. Artikel 49 vereist dat de regering de legitimiteit van dergelijke inbeslagnames onder de islamitische wetgeving aantoont. Het misbruiken van deze wet om de inbeslagnames te rechtvaardigen, toont het religieus gemotiveerde doel achter de inbeslagnames aan. 

‘De Iraanse leiders verrijken zich terwijl zij de bahá’ís verarmen en verdringen’,  zei Diane Ala’i. ‘Aanvallen in de provincies Semnan, Mazandaran en Kohgiluyeh en Boyer-Ahmad zijn misschien pas het begin. Het risico is dat er meer eigendommen in beslag zullen worden genomen, stukje bij beetje, in een poging de aandacht van de internationale gemeenschap te ontwijken. Voorvechters van mensenrechten binnen en buiten Iran moeten deze schandalige en onrechtvaardige uitspraak veroordelen en eisen dat deze onmiddellijk wordt ingetrokken.’

BIC heeft  eerder de aandacht gevestigd op het feit dat Semnan – waar inbeslagnames van activa al decennia gaande zijn – is gebruikt als proeflab voor het voorbereiden van systematische vervolgingscampagnes tegen bahá’ís in heel Iran. Aanvallen op bahá’ís in Semnan zijn opmerkelijk vanwege hun intensiteit, de mobilisatie en coördinatie van officiële en niet-officiële partijen, waaronder politie, rechtbanken, lokale autoriteiten en de geestelijkheid, en vanwege vervolging variërend van haatzaaiende uitlatingen tot economische wurging, arrestaties en fysieke aanvallen.

Achtergrond

  • De bahá’ís zijn de grootste niet-islamitische religieuze minderheid van Iran en zij zijn systematisch vervolgd door de regering sinds de Islamitische Revolutie van 1979.
  • In de jaren na de Islamitische Revolutie werden meer dan 200 bahá’ís geëxecuteerd.
  • Een beleidsdocument uit 1991 ondertekend door de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, riep op om de vooruitgang en ontwikkeling van de Iraanse bahá’í-gemeenschap te ‘blokkeren’ en om bahá’ís onderwijs en levensonderhoud te ontzeggen. Duizenden artikelen met propaganda tegen de bahá’ís worden elk jaar gepubliceerd in de staatsmedia van Iran.
  • Honderden privé-eigendommen van bahá’ís, waaronder huizen, kleine bedrijven en boerderijen, zijn in beslag genomen sinds de Islamitische Revolutie.
  • Zie BIC.org voor uitgebreide informatie over de vervolging van de bahá’ís in Iran: https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais.

Bron: https://www.bic.org/news/exposed-iranian-leaderships-plan-enrich-itself-seizing-bahai-properties