Nieuwe documentaire geeft gemeenschappen wereldwijd een stem

DEN HAAG, 15 mei 2018 – Een innovatieve nieuwe documentairefilm over de gemeenschapsopbouwende inspanningen van de bahá’í-wereld, bekeken door de ogen van de lokale bevolking, beleefde onlangs op Bahai.org zijn wereldpremière.

De film die als titel heeft A Widening Embrace (‘Een groeiende omhelzing’) is geproduceerd door middel van een creatief proces op grassroots niveau, waarbij over de hele wereld teams van vaak jonge mensen de inspanningen om sociale verandering van hun eigen gemeenschappen teweeg te brengen hebben gedocumenteerd.


De film A Widening Embrace is nu beschikbaar op Bahai.org.

Op basis van beeldmateriaal dat deze teams in de loop van een jaar hebben gemaakt, vertelt de film een ​​verhaal over de transformatie die zich ontvouwt in 24 gemeenschappen met verschillende realiteiten en verbanden. Er zijn drie hoofdthema’s: universele deelname als een pad naar collectieve welvaart, de vitale rol van jongeren bij de transformatie van de samenleving en de opkomst van een reeks initiatieven voor sociale en economische ontwikkeling die voortkomen uit de geestelijke aspiraties van een bevolking.

Hoewel een van de resultaten van het filmproject de documentaire zelf is, is een andere belangrijke dimensie de capaciteit die zich heeft ontwikkeld in talrijke lokale bevolkingsgroepen om vast te leggen en te beschrijven wat hun gemeenschappen doen en wat ze leren in de context van sociale vooruitgang.

De film A Widening Embrace werd vertoond op de 12e Internationale Bahá’í-conventie in Haifa en verrijkte de consultaties van de 1300 aanwezige gedelegeerden, afkomstig uit meer dan 160 landen. Veel van de thema’s die tijdens de Conventie werden besproken, kwamen terug in de praktische voorbeelden die in de documentaire worden gepresenteerd.

De film, die gemaakt werd in opdracht van het Universele Huis van Gerechtigheid, het hoogste bestuursorgaan van de bahá’í-gemeenschap, is beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Russisch, Arabisch en Perzisch. De film duurt 77 minuten en kan hier worden bekeken.

Bron: http://news.bahai.org/story/1260/