Migratie en rol van religies ter discussie op grote Europese bijeenkomst

Den Haag, 10 oktober 2015 – Het Brusselse kantoor van Bahá’í International Community (BIC) nam onlangs deel aan de grootste jaarlijkse conferentie in Europa over mensenrechten en democratie, the Human Dimension Implementation Meeting (HDIM). Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en vond plaats van 21 september tot 2 oktober in de Poolse hoofdstad Warschau.

10 october 2015
Opening van de “Human Dimension Implementation Meeting 2015” in Warschau op 21 september. (Foto OSCE/Piotr Markowski)

Er waren 57 OVSE-landen vertegenwoordigd, aangevuld met diverse andere vertegenwoordigingen uit de OVSE, NGO’s en een reeks relevante betrokkenen. De sessie die ging over tolerantie en non-discriminatie en waarbij in het bijzonder werd gesproken over de strijd tegen racisme en xenofobie, concentreerde zich op discriminatie tegen religieuze gemeenschappen. Eerder hadden de deelnemende OVSE-staten zich al uitgesproken voor het voorkomen van dergelijke intolerantie en discriminatie door “het stimuleren van de ontwikkeling van alomvattend nationaal onderwijsbeleid” alsmede “door het nemen van maatregelen die de bewustwording doen toenemen”.

Tijdens de sessie moedigde Rachel Bayani, vertegenwoordiger van de BIC, de OVSE aan om te onderzoeken hoe onderwijsprocessen en inspanningen ten aanzien van capaciteitsopbouw het collectieve bewustzijn van de eenheid van de mensheid met name onder jongeren en jongere generaties kunnen versterken.

Rachel Bayani verklaarde dat “intolerantie en discriminatie in wezen uitingen zijn van de neiging om zich nauw te identificeren met bepaalde sociale, culturele, fysieke of andere soortgelijke kenmerken en ze te plaatsen in het middelpunt van ons zelfbegrip”.

“Om dergelijke smalle identificaties te helpen voorkomen, is er behoefte om te zoeken naar manieren om het collectieve bewustzijn van de onderliggende eenheid van de mensheid te versterken en om het begrip van onze primaire overkoepelende menselijke identiteit te verbreden,” vervolgde ze.

Het deel van de conferentie dat was gewijd aan de vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst of overtuiging bood een gelegenheid om van gedachten te wisselen over de bestaande uitdagingen voor de volledige uitoefening van deze rechten in het OVSE-gebied en de wijze waarop alle relevante actoren, met inbegrip van religieuze gemeenschappen, kunnen samenwerken in de aanpak van deze uitdagingen.

Mevrouw Bayani zei dat de bevordering van het recht op vrijheid van godsdienst of overtuiging hand in hand moet gaan met een dieper begrip van de wijze waarop religie bijdraagt aan de vooruitgang van de samenleving. “Het is niet verwonderlijk dat de perceptie van de manier waarop religie bijdraagt aan de maatschappij vertroebeld dreigt te raken, gelet op een aantal vernietigende uitingen van religieuze overtuiging in de hele wereld en in Europa vandaag de dag ,” verklaarde ze.

“Er is behoefte aan een collectief proces voor het opzetten van een raamwerk dat de constructieve krachten van de religie zal toestaan zich te uiten. BIC moedigt de OVSE aan een proces te starten om te verkennen hoe religie, haar principes, haar concepten en inzichten bijdragen aan het oplossen van conflicten, aan het faciliteren van een grotere sociale harmonie en aan het creëren van een stabiele en vreedzame samenleving. ”

Video van de BIC bijdrage over tolerantie en non-discriminatie (https://youtu.be/HjQtQapp-KU?list=PL8DHbLgTnz1to3fLBbOWsBbm27x5qKmuD&t=1682) en ook over vrijheid van religie of overtuiging (https://youtu.be/aZP9cg2zOSs?list=PL8DHbLgTnz1to3fLBbOWsBbm27x5qKmuD&t=3215) zijn beschikbaar op http://www.osce.org/odihr/181256.

Bron: http://news.bahai.org/story/1072