Mensenrechtenverdedigers in Iran gedenken zesde jaar gevangenschap bahá’í-leiders

Den Haag, 16 mei 2014 (BWNS) – In een ongekende bijeenkomst van solidariteit hebben invloedrijke Iraniërs, mensenrechtenactivisten, journalisten en een vooraanstaande religieuze leider deze week in Teheran het feit herdacht dat zeven bahá’í-leiders inmiddels zes volle jaren vanwege hun geloof in de gevangenis zitten en hun steun aan hen betuigd.

16 mei 2014
Invloedrijke Iraniërs memoreren 6 jaar gevangenschap van voormalige bahá’í-leiders.

Het nieuws van deze hoogst opmerkelijke bijeenkomst verspreidde zich snel via internet en de sociale media. Centraal in de berichtgeving stond een foto van degenen die in een privéwoning bijeen waren gekomen en die zich op hun beurt rond een grote foto van de zeven gevangen bahá’í-leiders hadden geschaard.

De bijeenkomst weerspiegelt een groeiende beweging van Iraniërs zowel binnen als buiten het land, die staan voor de overtuiging dat ‘Iran van iedereen moet zijn’. Zij wijzen de vervolging van de bahá’ís in dat land af en verzetten zich tegen de houding van de overheid die gericht is op systematische onderdrukking van de bahá’ís, zoals gisteren werd vermeld in een brief van het Universele Huis van Gerechtigheid aan de bahá’ís in Iran.

Een gedetailleerd verslag van de bijeenkomst in Teheran was te lezen op SahamNews, een hervormingsgezinde Iraanse website. ‘Tot vorig jaar zou een bijeenkomst als deze niet mogelijk zijn geweest en konden we niet eens spreken over de pijn die we gemeenschappelijk hebben, zei Nasrin Sotoudeh, een prominente advocaat en mensenrechtenverdediger, die onlangs werd vrijgelaten uit de Evin-gevangenis. Nasrin Sotoudeh werd opgesloten met een aantal bahá’í-vrouwen, onder wie Mahvash Sabet en Fariba Kamalabadi, twee van de zeven bahá’í-leiders die gevangen zitten.

‘Mahvash en Fariba zijn geestelijk sterk, buitengewoon volhardend en ze gaan door met een verbazingwekkende moed’, vervolgde ze. ‘Wij zijn hier bij elkaar omdat de bahá’í-gemeenschap werd onderdrukt en onze moeders en vaders geen aandacht besteedden aan deze zaak’.

‘We kennen de bahá’ís vanwege hun eergevoel en hun oprechte kwaliteiten, zei Nargess Mohammadi, een prominente activiste voor vrouwenrechten, die aanwezig was bij de bijeenkomst. ‘Ik hoop dat op een dag onze maatschappij het stadium bereikt dat ook bahá’ís in staat zullen zijn om te werken en te studeren’, aldus Nargass Mohammadi, vice-voorzitter van de Defenders of Human Rights Center, die de zeven hebben verdedigd tijdens de rechtszitting vier jaar geleden. Het centrum werd opgericht door Nobelprijswinnares Shirin Ebadi.

Andere prominente activisten en leiders die aanwezig waren bij de bijeenkomst: Mohammed Maleki, het eerste hoofd van de universiteit van Teheran na de Islamitische Revolutie; Masumeh Dehghan, een activiste en de vrouw van Abdolfatah Soltani, een bekende advocaat die de zeven vertegenwoordigde en die momenteel zelf in de gevangenis zit; Jila Baniyaghoob en Issa Saharkhiz, twee prominente journalisten die ook gevangen hebben gezeten.
Mohammed Maleki zei volgens SahamNews: ‘Ik weet heel goed dat het voor bahá’ís verboden is om naar de universiteit te gaan. Alle geloven moeten worden gerespecteerd. Laat ons elkaars overtuigingen respecteren en verdeeldheid opzij zetten. We moeten werken aan gemeenschappelijke principes zoals vrijheid’.

Ayatollah Abdol-Hamid Masoumi-Tehrani, een senior islamitische geestelijke die onlangs opriep tot religieuze co-existentie, was ook aanwezig op de bijeenkomst. ‘Perspectieven moeten veranderen’, zei hij volgens SahamNews. ‘En ik denk dat het daar nu een goed moment voor is’.

Mohammed Nourizad, een voormalig journalist bij de semi-officiële krant Kayhan, die zelf onlangs in de gevangenis zat, woonde eveneens de bijeenkomst bij. Hij zei volgens SahamNews: ‘Voordat ik naar de gevangenis ging, ging ik gebukt onder vooroordelen maar nadat ik was vrijgelaten uit de gevangenis, werd het zware gewicht van vooroordelen van mij weggenomen en is mijn visie veranderd.”

Bron: http://news.bahai.org/story/999