Lid voormalige Yaran terug in gevangenis Iran ondanks ernstige gezondheidsproblemen

DEN HAAG, 22 mei 2018 (BIC) – Op 23 april 2018 werd de heer Afif Naeimi (56) teruggeroepen naar de gevangenis om de rest van zijn straf uit te zitten, ondanks aanhoudende en ernstige gezondheidsproblemen. Hij is een van de zeven leden van de voormalige groep, bekend als de Yaran, die de zaken van de bahá’í-gemeenschap in Iran behartigde en die allen gevangen werden gezet op basis van valse en ongegronde aanklachten.


De heer Afif Naeimi.

‘Het feit dat de heer Afif Naeimi terug naar de gevangenis moest, ondanks zijn ernstige medische toestand en bestaande relevante Iraanse wettelijke bepalingen die zijn vrijlating zouden kunnen bewerkstelligen, is buitengewoon verontrustend‘, verklaarde Diane Ala’i, de vertegenwoordiger van de internationale bahá’í-gemeenschap bij de Verenigde Naties in Genève. ‘De heer Naeimi heeft herhaaldelijk het bewustzijn verloren in de gevangenis vanwege ernstige hartproblemen en is daardoor meerdere keren naar het ziekenhuis overgebracht’.

De heer Naeimi, die getrouwd is en twee zonen heeft, heeft in de gevangenis ernstige gezondheidsproblemen gehad en kreeg geen adequate behandeling. Als jonge man was hij niet in staat om zijn droom om arts te worden waar te maken, omdat bahá’ís geen toegang tot een universitaire opleiding hebben – een vooruitzicht waar meerdere generaties bahá’ís in Iran vroeger en nu nog steeds mee worden geconfronteerd. Bahá’ís krijgen ook geen baan in de publieke sector, hun winkels zijn verzegeld, hun begraafplaatsen ontheiligd, ze worden belasterd in door de staat gesponsorde media en ze worden willekeurig gearresteerd en gevangengezet vanwege hun geloofsovertuiging.

Op 14 mei 2008 werd de heer Naeimi gearresteerd bij een inval in de vroege ochtend in zijn huis in Teheran, omdat hij lid was van de Yaran, een voormalige ad-hocgroep die voorzag in de basale geestelijke en materiële behoeften van de Iraanse bahá’í-gemeenschap. De groep werd gevormd met volledig medeweten en goedkeuring van de Iraanse autoriteiten, nadat officiële bahá’í-instellingen illegaal waren verklaard in Iran in de jaren tachtig. Desondanks werden de leden allemaal in 2008 gearresteerd.

Alle zeven leden van de Yaran werden gearresteerd in maart of mei 2008 en brachten maanden door in detentie voordat zij van hun aanklacht op de hoogte werden gesteld. Ze werden uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf na een juridische procedure die iedere schijn van een eerlijk proces ontbeerde. Alle leden van de voormalige Yaran hebben hun gevangenisstraf voltooid en zijn uiteindelijk vrijgelaten, behalve de heer Naeimi.

Bron: https://www.bic.org/news/member-former-yaran-back-prison-despite-grave-medical-condition