Interreligieuze bijeenkomst in Bahá’í-wereldcentrum Israël

DEN HAAG, 29 januari 2019 (BWNS) – Als een uitgesproken voorbeeld van interreligieuze eenheid, kwamen op 14 januari jl. tien vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen (christenen, druzen, joden, moslims en bahá’ís) bijeen in het Bahá’í-wereldcentrum in Haifa (Israël). Zij werden vergezeld door zeventien rooms-katholieke bisschoppen en hun buitenlandse adviseurs voor een speciale interreligieuze dialoog over religieuze coёxistentie. Daarna bezocht  het gezelschap de graftombe van de Báb, de rustplaats van de voorloper van Bahá’u’lláh, de stichter van het Bahá’í-geloof.


(Van links naar rechts) Carmel Irandoust, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Bahá’í International Community, leest een gebed, terwijl sjeik Jaber Mansour, rabbijn David Metzger, emir Muhammad Sharif Odeh, en pater Yousef Yakoub luisteren.

De panelleden, die ieder op zich de deelnemende religieuze gemeenschappen vertegenwoordigden, richtten zich niet alleen op de vraag hoe hun geloofsgenoten een geest van wederzijdse tolerantie en coёxistentie kunnen voeden, maar ook hoe ze samen kunnen bijdragen aan het bouwen van eenheid. Een aantal sprekers merkte op dat de beginselen van dialoog, tolerantie, respect, coёxistentie en liefde voor elkaar worden benadrukt in hun heilige geschriften. En om banden van eenheid onder mensen van verschillende religies te smeden en onverschilligheid en vooroordelen weg te nemen, is het belangrijk voor mensen om met elkaar te communiceren en elkaar te kennen, legden een aantal panelleden uit.

Na de dialoog in het Bahá’í-wereldcentrum werden gebeden gereciteerd in het Arabisch, Engels en Hebreeuws. De 50 deelnemers wandelden vervolgens naar de nabijgelegen tombe van de Báb, een koepelvormig gebouw op de berg Karmel in Haifa, waar de heilige overblijfselen van de Heraut van het Bahá’í-geloof liggen begraven.


Pater Yousef Yakoub (links) reciteerde het Gebed van Franciscus van Assisi in het Arabisch, Engels en Hebreeuws, terwijl het publiek en mede panelleden (van links naar rechts) emir Muhammad Sharif Odeh, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Bahá’í International Community Shervin Setareh, rabbijn Naama Dafni-Kelen, bisschop Michel Dubost, sjeik Jaber Mansour, rabbijn David Metzger en sjeik Rashad Abo Alhigaa eerbiedig erbij gingen staan.

De katholieke geestelijken bezochten het Heilige Land namens de paus en de kerk voor een jaarlijkse bijeenkomst om steun te betuigen aan de christelijke gemeenschap; ze kwamen uit een tiental verschillende landen, voornamelijk uit Europa en Noord-Amerika. Yousef Yakoub, geestelijk leider van de maronitische christelijke gemeenschap in Haifa, die het evenement mede organiseerde, reciteerde het roerende gebed van de heilige Franciscus van Assisi:

‘Heer, maak mij tot instrument van Uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt, laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn’.

Bron: https://news.bahai.org/story/1307/