Herdenkingen markeren vijftigste verjaardag van Europese Bahá’í Huis van Aanbidding

Den Haag, 14 juli 2014, (BWNS) — Prominente religieuze en politieke personen verzamelden zich in Langenhain, Duitsland, aan het begin van een programma van festiviteiten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het eerste Bahá’í Huis van Aanbidding op het Europese continent.

Tijdens de openingsreceptie, die op 3 juli plaats vond in het nationale bahá’í-centrum van Duitsland, sprak de heer Axel Wintermeyer, Minister van staat en hoofd van de Kanselarij van de deelstaat Hesse, voor een gehoor van ongeveer 130 aanwezigen. In zijn opmerkingen prees hij de bahá’í-leringen ter bevordering van “de dialoog die gekenmerkt wordt door respect en tolerantie voor alle religies”.

14 juli 2014
Het schilderij “Light 2” door Andrea Seidel werd getoond tijdens de
kunsttentoonstelling van de 50e verjaardag van het Huis van Aanbidding
in Langenhain, Duitsland. Twaalf kunstenaars uit Langenhain en omgeving
tonen schilderijen en foto’s die door de tempel zijn geïnspireerd.

 

“Veel gewelddadige conflicten in de wereld ontstaan door religieuze onverdraagzaamheid,” zei de heer Wintermeyer, “en wereldvrede is niet mogelijk zonder religieuze vrede.”
“Het bahá’í Huis van Aanbidding daarentegen is een symbool voor religieuze co-existentie en tolerantie. Iedereen is er welkom.”

Dominee Dr. Franz Brendle, hoofd van de Round Table of Religions in Duitsland, richtte zich ook tot de toehoorders en betuigde zijn dank voor de bijdrage van de bahá’ís aan de interreligieuze dialoog en voor hun gemeenschapsopbouwende inspanningen.
“U wordt gekenmerkt door uw vreedzame houding ten opzichte van anderen,” zei Dr. Brendle.

Professor Ingo Hofmann, een vertegenwoordiger van de Bahá’í-gemeenschap van Duitsland, verklaarde dat “aanbidding alleen niet voldoende is voor de totstandbrenging van een rechtvaardige en welvarende samenleving”.

Een integraal concept van elk bahá’í Huis van Aanbidding is dat het voorziet in een spiritueel centrum waaromheen instellingen en instituten op het gebied van sociale, humanitaire en educatieve dienstverlening kunnen worden gevestigd voor de omringende bevolking.

“Werkzaamheden verricht in de geest van dienstbaarheid aan de mensheid is ware aanbidding van God,” zei Professor Hofmann.

Het Huis van Aanbidding is ingewijd op 4 juli 1964 na een drie-en-een-half jaar durende bouwperiode. Het is in 1987 tot een cultureel monument van Hesse verklaard en wordt beschouwd als een belangrijk historisch monument van het district Main-Taunus.

Wolfgang Exner, een raadslid van de gemeente Hofheim am Taunus, belichtte het onderscheidende ontwerp van het gebouw en benadrukte hoe trots de bevolking van de regio is om “dit juweel van architectuur in onze omgeving te hebben.”

“Wij brengen onze gasten graag hier en tonen hen trots onze bahá’í-tempel,” zei hij.

Teuto Rocholl, de architect van de tempel, zijn vrouw en dochter waren ook in het publiek aanwezig en zij woonden als eregasten de receptie bij.

Na de receptie waren de gasten aanwezig bij een speciaal meditatief programma in het bahá’í Huis van Aanbidding.

De festiviteiten van deze 50e verjaardag werden voortgezet op zondag 6 juli toen de Duitse Bahá’í-gemeenschap gastheer was op het jaarlijkse Sommerfest op het terrein van de tempel. Er kwamen bijna 3000 bezoekers uit de omliggende omgeving en daarbuiten. Het culturele programma bestond uit interactieve theater- en muzikale optredens van The Mood, een lokaal jeugdkoor uit Langenhain. Gedurende de dag vonden er vier devotionele programma’s plaats in het Huis van Aanbidding.

Om de herdenking te markeren wordt er in de gehele maand juli  door twaalf kunstenaars uit Langenhain en omgeving een kunsttentoonstelling gehouden van schilderijen en fotografie die geïnspireerd zijn door het Huis van Aanbidding.

Bron: http://news.bahai.org/story/1011