Gewelddadige radicalisering onder de loep

DEN HAAG, 15 november 2018, (BWNS) – De opkomst van gewelddadige radicalisering heeft een gevoel van urgentie opgewekt in en kriskras door allerlei gemeenschappen heen. In Spanje, waar radicalisering een toenemende zorg is geworden, heeft de bahá’í-gemeenschap een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan het heersende gedachtegoed over dit lastige vraagstuk.


De Spaanse bahá’í-gemeenschap was medeorganisator van een conferentie op 26 oktober jl. met radicalisering als thema.

Naast methoden gericht op het aanpakken van radicalisering op beleidsniveau, veiligheidsmaatregelen en technologische interventies, is er behoefte aan een diepergaand, evoluerend begrip van religie en zijn constructieve rol in de hedendaagse samenleving. Vertegenwoordigers van de bahá’í-gemeenschap in Spanje hebben dit punt benadrukt in een onlangs gehouden verkenning op hoog niveau, naar oorzaken van en reacties op gewelddadige radicalisering. Aan de basis van geloof, zo redeneerden ze, ligt de erkenning van onze wezenlijke eenheid.

Op een conferentie op 26 oktober jl., mede georganiseerd door de bahá’í-gemeenschap in Spanje, waren 70 mensen bijeen – onder wie functionarissen van Spaanse militaire en inlichtingendiensten, andere regeringsvertegenwoordigers, academici, journalisten en activisten in een dynamische verkenning van dit actuele onderwerp.

In de discussies werden concepten besproken die van vitaal belang zijn bij het reageren op radicalisering: de behoefte aan wijdverbreide consultatieve processen die een gemeenschappelijk begrip creëren in de verschillende segmenten van de samenleving; gepaste aandacht voor de inzichten van zowel de wetenschap als de grote spirituele tradities van de mensheid; de de-legitimering van geweld als reactie op onderdrukking; de effectieve integratie van nieuwkomers in de samenleving; de bevrijdende kracht van onderwijs en de mogelijkheid voor alle mensen om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.


Meer dan 70 mensen namen deel aan een eendaags seminar over radicalisering, dat georganiseerd was door de Spaanse bahá’í-gemeenschap in samenwerking met meerdere andere organisaties. Dit seminar werd gehouden op 26 oktober jl. in het Center of University Studies dat verbonden is aan de King Juan Carlos University in Madrid.

‘Dit zijn fundamentele elementen in het streven om gewelddadige radicalisering te overwinnen, vooral wanneer het religieus gemotiveerd is’, merkte Sergio Garcia op, directeur van Bureau Externe Betrekkingen van de Spaanse bahá’í-gemeenschap. Centraal in pogingen om radicalisering uit te roeien staat een begrip van religie dat toelaat zijn constructieve krachten te verwezenlijken, zo beargumenteerde hij. De Spaanse bahá’í-gemeenschap heeft deelgenomen aan een groeiend discours over de rol van religie in de samenleving, waarbij radicalisering een belangrijk onderdeel was. Het eendaagse seminar in het Centre of University Studies, verbonden aan de King Juan Carlos University in Madrid, was het eerste in een reeks met als doel het inzicht te bevorderen over de oorzaken van en reacties op religieuze radicalisering.

Tijdens het seminar gaven sprekers aan dat radicalisering een geleidelijk proces is dat zich zowel in iemands gedachten als in zijn handelen manifesteert. Religie is vaak misbruikt als een krachtig middel om motivatie te richten op destructieve doelen, stelden sprekers vast.

‘Bij het verkennen van de verbinding tussen religie en gewelddadige radicalisering, is het belangrijk om eerlijk en objectief te kijken naar de wijze waarop religie is gemanipuleerd tot drijfveer voor dit fenomeen’, zei Leila Sant van Bureau Externe Betrekkingen van de bahá’ís in Spanje. Zij benadrukte de noodzaak van een vrijmoediger gesprek over religie.

‘Ondanks het misbruiken van religie vandaag de dag en in de loop van de geschiedenis, is er geen ander fenomeen dat zulke hoogten van motivatie bereikt en mensen inspireert om zich aan een hogere zaak te wijden’, zei dr. Garcia. ‘Uiteindelijk is het de kracht die latent aanwezig is in religie, om woede en haat te transformeren naar liefde en respect voor de intrinsieke waardigheid van anderen. De bahá’í-geschriften leren dat religie een essentiële rol speelt in het overwinnen van religieus fanatisme, dat wordt omschreven als ‘een wereld verslindend vuur’. ‘Zodra de religieuze dimensie van radicalisering wordt begrepen, kan het worden aangepakt vanuit andere sociale, politieke en economische invalshoeken zoals identiteit, strategie, politieke doelen en nationaliteit’, verklaarde dr. Garcia.

Volgens Leila Sant was het evenement een succes, en niet alleen vanwege de rijke ideeën die gedeeld werden. ‘Dit was geen ruimte waar mensen kwamen, toespraken gaven en daarna vertrokken. Het was een ruimte waar een dialoog zich ontvouwde en ieders begrip gezamenlijk vooruit ging’.

Bron: https://news.bahai.org/story/1293/