Feest 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh gevierd in alle provincies van Nederland

DEN HAAG, 26 oktober 2017 – Afgelopen weekend hebben bahá’ís en hun vrienden uitbundig de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh gevierd in 64 plaatsen verspreid over heel Nederland: van Sauwerd in Groningen tot Elsloo in Limburg, van Scheveningen tot Enschede. Dit feest van eenheid werd gedurende 72 uur in de gehele wereld gevierd, beginnend op 20 oktober in de eilandrepubliek Kiribati en eindigend met de zonsondergang op 22 oktober in Hawaii. Overal vond een diverse groep mensen van alle rassen, godsdiensten, nationaliteiten, leeftijden en klassen elkaar in één visie op de mensheid, als één volk en de aarde als één land.

Viering in Academiegebouw, Utrecht. 

De vieringen vonden plaats op verschillende schaal; thuis in de woonkamer met een kleine groep vrienden, op fameuze plekken zoals de Pulchri Studio in Den Haag of het Academiegebouw in Utrecht en midden in wijken waar bahá´ís en hun vrienden actief zijn in buurthuizen en theaters met tientallen tot meer dan tweehonderd genodigden. Op een aantal plekken waren burgemeesters of afgevaardigden van het college van burgemeester en wethouders aanwezig om een openingswoord te verzorgen en te spreken over het wezenlijk belang van religie voor maatschappelijke vooruitgang.

De gevarieerde programma’s boden een gelegenheid om kennis te maken met de Persoon Bahá’u’lláh en zijn Missie. Een uiteenlopend palet van muziek, dans, theater, meditatieve momenten met gebeden in allerlei talen, spreekbeurten en creatieve uitingen gaven een impuls aan betekenisvolle gesprekken over hoe we samen kunnen bouwen aan eenheid in families, straten, buurten en steden, en hoe wij die visie van eenheid en rechtvaardigheid zelf kunnen realiseren. De bahá´í-gemeenschappen in Zwolle, Raalte en Deventer boden hun gemeente lotusbomen aan.

De film ‘Light to the World’ die getoond werd, vertelt over het leven van Bahá’u’lláh en de impact van zijn leringen op gemeenschappen over de gehele wereld. Deze 51-minuten durende film is in het Engels, Spaans, Frans, Russisch, Chinees, Hindi, Perzisch, Arabisch, Swahili en ook in het Nederlands hier te vinden.

Nationale viering in Pulchri Studio Den Haag.

Na het zien van de film merkte een van de gasten op: “Het was bijzonder om de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh meegevierd te hebben – een Persoon vergelijkbaar met figuren als Boeddha, Jezus en anderen wiens eenvoudigste Boodschap even universeel is: het licht van eenheid onder alle mensen wereldwijd te verspreiden. Hier kan ik me wel in vinden!” Een oudere buurman was vooral geraakt door het warme welkom: “Het voelt alsof ik thuis kom.” Bij de nationale viering in de Pulchri Studio, waar kunstenaarsleden hun werk exposeren waren hoogwaardigheidsbekleders aanwezig uit het religieuze, politieke, academische en maatschappelijke veld, de media en het bedrijfsleven. Rabbijn Soetendorp sprak een hartverwarmend eerbetoon uit aan Bahá’u’lláh en reflecteerde op het feit dat alle religies moeten samenwerken om vrede te bewerkstelligen.

Op een speciale internationale webpagina is te zien hoe de vieringen in Nederland onderdeel zijn van een wereldwijde cirkel van licht met tienduizenden vieringen over de gehele wereld. Op de website staat een mozaïek met impressies van creatieve uitingen en verhalen uit landen, dorpen en steden. Tevens zijn er publieke boodschappen en dankbetuigingen van wereldleiders, minister-presidenten, religieuze leiders, senatoren, parlementsleden, burgemeesters en vooraanstaande personen te vinden.