“Een ongekende golf van steun”: eensgezinde oproepen aan Iran om een eind te maken aan de vervolgingen van de bahá’ís

DEN HAAG, 19 februari 2021  –  Moslimleiders, regeringsfunctionarissen en parlementariërs van over de hele wereld hebben zich aangesloten bij een groeiende verontwaardiging over de onrechtvaardige confiscatie van land van bahá’ís in het Iraanse boerendorp Ivel. De rechterlijke uitspraak die de onteigening van bahá’í-eigendommen door de Iraanse autoriteiten heeft goedgekeurd en die duidelijk is ingegeven door religieuze vooroordelen, werd onlangs bekrachtigd door een hof van beroep. Ten gevolge van deze uitspraak zijn tientallen gezinnen ontheemd en economisch verarmd achtergelaten. Het American Islamic Congress, de Canadian Council of Imams, de voorzitter van de Virtues Ethics Foundation en een van de leidende islamitische geleerden in het Verenigd Koninkrijk, Shaykh Ibrahim Mogra, de All India Tanzeem Falahul Muslemin en de All India Saifi Association hebben allemaal verklaringen afgelegd die de bahá’ís in Ivel steunen, en waarbij zij hun ernstige bezorgdheid uitten over de confiscatie van de eigendommen.

“We roepen de hogere rechtbank in Mazandaran en al het verantwoordelijke personeel op om actie te ondernemen en de bahá’í-gemeenschap in Ivel te helpen hun eigendommen terug te krijgen”, luidt de verklaring van het Amerikaanse Islamitische Congres.

Het dorpje Ivel, Mazandaran, is al honderden jaren een thuis voor een boerengemeenschap en waar de bahá’ís al meer dan 160 jaar wonen

Diane Ala’i, vertegenwoordiger van de Bahá’í International Community (BIC) bij de Verenigde Naties in Genève, zegt: “De aanblik van moslimleiders over de hele wereld die hun bahá’í-vrienden in Iran te hulp schieten in een buitengewone golf van steun is een krachtig signaal aan de Islamitische Republiek dat hun geloofsgenoten over de hele wereld hun daden veroordelen. Steunbetuigingen van vooraanstaande moslims voor de bahá’ís in Ivel, die daar al meer dan 150 jaar met hun moslimburen wonen, tonen aan dat het aanroepen van de islamitische wet door de Iraanse regering een dunne sluier is die haar vervolging van de bahá’ís bedekt.”

Als een verder teken van internationale steun voor de Bahá’ís in Iran, hebben overheidsfunctionarissen over de hele wereld de beslissing van de Iraanse rechtbank veroordeeld. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Marc Garneau, zegt dat zijn regering “bezorgd” is over de uitspraak en er bij Iran op aandringt “alle vormen van discriminatie op grond van religie of overtuiging uit te bannen”. De oproep werd ondersteund door functionarissen in Duitsland, Nederland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, de Verenigde Staten, het Europees Parlement en de Verenigde Naties.

In Nederland heeft de Speciaal gezant voor religie en levensovertuiging dhr. Jos Douma zijn steun in een bericht op Twitter uitgesproken en de regering van Iran opgeroepen om de bahá’í-religieuze minderheid eindelijk te erkennen.

Een bericht op Twitter door Jos Douma, Speciaal gezant voor religie en levensovertuiging

Op vrijdag 26 februari a.s. zal de NGO Human Rights Without Frontiers een webinar organiseren over dit onderwerp, waarbij onder meer professor onteigeningsrecht Björn Hoops en Jos Douma een bijdrage vanuit hun invalshoek zullen geven. Ook CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert zal een analyse geven van de situatie. Via deze link kunt u zich hiervoor inschrijven.