Canadese parlementariërs eisen stopzetting van de escalerende vervolging van de Iraanse bahá’ís

DEN HAAG, 2 juli 2020 –  Een groep van 21 Canadese parlementariërs en senatoren heeft aan de Iraanse regering een ‘dringende eis’ gesteld dat zij ‘de recente escalatie van de vervolging van de religieuze bahá’í-minderheid stopzet’. De eis, die is ingediend via een open brief en ondertekend door de parlementsleden en senatoren, echoot een golf van steun voor de bahá’ís in Iran bij de VN en in media over de gehele wereld. De eis komt juist nadat de religieuze vervolging van bahá’ís de afgelopen dagen is toegenomen in vijf provincies in Iran.

De ondertekenaars van de brief zijn vertegenwoordigers van alle vijf de politieke partijen in Canada, leden van het Lagerhuis en de Senaat, die hun bezorgdheid uiten dat ‘onder het mom van de coronaviruspandemie, de Iraanse autoriteiten tientallen bahá’ís tot doelwit hebben gekozen voor vervolging’.  Ze eisen verder dat deze ‘doelgerichte vervolging moet stoppen’.

In een aangrijpende uiting van solidariteit beëindigen de ondertekenaars hun brief door te stellen dat, ‘als Canadezen en leden van een wereldwijde gemeenschap, doet het ons pijn om te zien dat onze broeders en zusters in gevangenissen wegkwijnen, worden geconfronteerd met vervalste aanklachten, zonder wettige basis’.

“Wij sluiten ons aan bij de internationale gemeenschap in ons verzoek aan de Iraanse autoriteiten om de vrijlating van alle gewetensgevangenen te verordenen, evenals een einde te maken aan de voortdurende manoeuvres van intimidatie en repressie tegen de bahá’í-gemeenschap’.

Onder de parlementariërs bevinden zich voorzitters van de Permanente commissie buitenlandse zaken en internationale ontwikkeling van het Canadese parlement, de Vaste commissie internationale handel en de Vaste commissie gezondheid.

In de dagen voorafgaand aan de brief hebben bahá’ís in de provincies Fars, Isfahan, Zuid-Khorasan, Teheran en Yazd gevangenisstraffen gekregen, in de meeste gevallen van zes tot tien jaar, via gewone rechtszaken of in hoger beroep. Ondanks internationale oproepen om gewetensgevangenen vrij te laten vanwege de gezondheidspandemie, blijven sommige bahá’ís in de gevangenis, zoals in Birjand, waar de sanitaire omstandigheden van die gevangenis extreem slecht zijn, wat de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus vergroot.

De Canadese verklaring, gepubliceerd op 24 juni 2020, komt enkele dagen na de verlenging van het mandaat van de Speciale Rapporteur bij de VN-Mensenrechtenraad voor de mensenrechtensituatie in de Islamitische Republiek Iran, waarmee het werk van de Speciale Rapporteur nu al voor het negende jaar op rij is verlengd.

Bij de Raad hebben regeringen zoals Nederland en Brazilië hun bezorgdheid geuit over de situatie van de bahá’ís in Iran. De Braziliaanse vertegenwoordiger verklaarde dat de bahá’ís ‘een van de meest vervolgde religieuze minderheden in Iran’ zijn en dat de Iraanse regering ‘alle noodzakelijke maatregelen moet nemen om elk pleidooi van religieuze haat tegen hen te verbieden’. Ze bevestigde verder de ‘legitieme ambities van de bahá’ís’ om ‘hun religieuze vrijheid vreedzaam uit te oefenen’.

‘Het valt te betreuren dat de Iraanse autoriteiten zo’n zware psychologische druk op de bahá’í-gemeenschap uitoefenen in plaats van manieren te zoeken om hen en de rest van de bevolking te beschermen tegen de huidige pandemie’, zegt Diane Ala’i, vertegenwoordiger van BIC (Bahá’í International Community) bij de VN in Genève. ‘Deze mensen veroordelen tot lange gevangenisstraffen en hen onderwerpen aan de psychologische pijn van een op handen zijnde gevangenisstraf is eens temeer een poging om de druk op de bahá’í-gemeenschap te vergroten’.

De open brief heeft geresulteerd in een golf van steun in heel Canada, onder wie een CBC-journalist, Canada’s directeur van Human Rights Watch en anderen. In de afgelopen maand hebben de recente vervolgingen veel media-aandacht gekregen in een aantal landen over de hele wereld, zoals Duitsland, India, Ierland, Italië, Luxemburg, Spanje, Brazilië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

Bron: https://www.bic.org/news/canadian-parliamentarians-demand-halt-escalating-persecution-irans-bahais-statement-solidarity