BIC New York luidt noodklok: 44 Iraanse bahá’ís gearresteerd, voorgeleid of gevangengezet

Vooraanstaande mensenrechtenactivist meldt dat de situatie verslechtert

DEN HAAG, 13 juli 2022, (BWNS) — De arrestatie, vervolging en gevangenzetting van tenminste 18 bahá’ís in Iran verergert de systematische campagne van vervolging van de religieuze bahá’í-minderheid door de Iraanse regering. Daarmee komt het totaal voor de maand juni op 44 personen. Honderden anderen wachten ondertussen nog op dagvaardingen voor de rechtbank of de gevangenis om hun straf uit te zitten.

BIC (Bahá’í International Community) is van mening dat het oplopende tempo van arrestaties en opsluitingen in de afgelopen weken een zorgwekkende nieuwe ontwikkeling in de vervolging is die laat zien dat de autoriteiten hun plannen om leden van de bahá’í-gemeenschap gevangen te zetten of anderszins lastig te vallen, meer en meer in daden omzetten.

De afgelopen week zijn drie vrouwen in Shiraz opnieuw gearresteerd, onder wie twee van begin twintig, en een 41-jarige moeder van twee kinderen, die allemaal zonder aanklacht vastzitten in het detentiecentrum van het Shiraz Intelligence Office.

Een van de jonge vrouwen had eerder in 2019 toegang tot de universiteit gezocht nadat ze de nationale toelatingsexamens van Iran had gehaald. De autoriteiten vertelden haar dat ze een ‘onvolledig dossier’ had – een veelvoorkomende ervaring onder bahá’ís die een inschrijving indienen maar de toegang tot de universiteit wordt geweigerd. Bahá’ís hebben sinds de Culturele Revolutie van 1983 geen toegang tot hoger onderwijs in Iran.

Zeven andere bahá’ís, die allemaal eerder waren gearresteerd en op borgtocht vrijgelaten, werden vorige week ook opgeroepen voor rechtszittingen en wachten op de uitkomsten daarvan.

In Bandar-e-Lengeh, in het zuiden van Iran, dwongen functionarissen de sluiting af van een werkplaats die eigendom is van bahá’ís en ontzegden zij bedrijfsvergunningen aan twee andere optiekzaken, waardoor deze families van hun levensonderhoud werden beroofd en de economische kansen van leden van de gemeenschap verder teniet werden gedaan.

In Sanandaj en verschillende andere kleine steden in die regio van West-Iran staan ​​leden van de bahá’í-gemeenschap onder voortdurend toezicht, worden ze slachtoffer van pesterijen en bedreigd vanwege hun overtuigingen.

‘Voor de bahá’ís in Iran gaat er nauwelijks een week voorbij zonder nieuwe arrestaties, dagvaardingen en andere vormen van vervolging door de Iraanse regering’, zegt Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van de BIC bij de Verenigde Naties. ‘We luiden de noodklok: de bahá’ís in Iran ondergaan de ergste gecoördineerde aanval die we in vele jaren hebben gezien.’

De laatste ontwikkelingen volgen op gevangenisstraffen en straffen in ballingschap voor 26 bahá’ís in Shiraz de vorige maand op beschuldiging van samenkomst en samenzwering ‘met als doel het veroorzaken van intellectuele en ideologische onzekerheid in de moslimmaatschappij’. De bahá’ís hadden zich in feite verzameld in Shiraz als onderdeel van hun inspanningen om de behoeften van de lokale gemeenschap aan te pakken en de ernst van de watercrisis in de regio in te schatten. Als gevolg van deze vonnissen zal een aantal jonge kinderen van hun ouders worden gescheiden.

Twee jaar geleden werden ook in Shiraz 40 andere bahá’ís voor een revolutionaire rechtbank gedagvaard waar een functionaris die dreigde de gemeenschap te ‘ontwortelen’ uit de stad.

Journalist en mensenrechtenactivist Maziar Bahari, ontvanger van de Elie Wiesel Award 2020 en de Oxfam Novib/PEN Award voor de vrijheid van meningsuiting 2009 en die verschillende films heeft gemaakt over de bahá’ís in Iran, zei dat de aanhoudende arrestaties aantonen dat de Iraanse regering probeert de bahá’í-gemeenschap in het land te ‘begraven’.

Maziar Bahari, de Iraans-Canadese journalist en mensenrechtenactivist heeft de internationale gemeenschap opgeroepen zich te verzetten tegen de vervolging door de Iraanse overheid van bahá’ís in dat land

 

‘De Iraanse autoriteiten zetten je gevangen als ze willen dat de wereld jou vergeet en jij de hoop voor de toekomst verliest’, zei Bahari. ‘Duizenden bahá’ís in Iran hebben de afgelopen 40 jaar gevangen gezeten, wat getuigt van de ambitie van Iran om de bahá’ís te begraven, en nu lijkt het erop dat deze situatie erger wordt. Ik hoop dat de internationale gemeenschap de Iraanse regering kan dwingen om te zwichten.’

Onlangs gemelde acties die deze maand tegen de bahá’ís zijn ondernomen zijn onder meer:

  • Op 28 juni 2022 werd mevrouw Jila Sharafi Nasrabadi, een bahá’í die woont in Shiraz, gearresteerd door veiligheidstroepen, die haar huis doorzochten en talloze voorwerpen in beslag namen. Ze werd naar het detentiecentrum van het Shiraz Intelligence Office gebracht. Mevrouw Nasrabadi, 41 jaar, is getrouwd en heeft twee kinderen.
  • Op 26 juni 2022 werden mevrouw Shaghayegh Khanehzarrin en mevrouw Negar Ighani, beiden begin twintig, gearresteerd in Shiraz. De aanklachten tegen deze twee personen zijn onbekend en ze zijn nog steeds in hechtenis bij het Shiraz Intelligence Office.
  • Op 20 juni 2022 zijn de heer Moin Misaghi, de heer Mehran Mosalla Nejad en mevrouw Negareh Ghaderi en mevrouw Hayedeh Foroutan gedagvaard om voor de rechtbank in Shiraz te verschijnen.
  • Op 19 juni 2022 werden de heer Said Abedi, de heer Vahid Dana en de heer Salehi, voornaam onbekend, gedagvaard om voor de rechtbank in Shiraz te verschijnen.
  • Op 18 juni 2022 werd de heer Fardin Naddafian, uit Teheran, overgebracht naar de Evin-gevangenis om zijn straf uit te zitten. Er is aanvullende informatie beschikbaar over deze zaak.
  • Op 17 juni 2022 werd mevr. Haideh Ram overgebracht naar de Adilabad-gevangenis in Shiraz om haar straf uit te zitten. Vijf andere bahá’ís, de heer Borhan Esmaili, mevrouw Maryam Bashir, mevrouw Faranak Sheikhi, mevrouw Minou Bashir en mevrouw Dorna Ismaili, die eerder waren veroordeeld tot in totaal meer dan 64 jaar gevangenisstraf in een gezamenlijke zaak met mevrouw Ram, werden ook gedagvaard om hun straf uit te zitten. Over deze gevallen is aanvullende informatie beschikbaar.
  • Op 15 juni 2022 werd mevrouw Samin Ehsani, een deskundige op het gebied van kinderopvoeding, gearresteerd en overgebracht naar de Evin-gevangenis om haar straf uit te zitten. Er is aanvullende informatie beschikbaar over deze zaak.

De bahá’ís, de grootste niet-islamitische religieuze minderheid van Iran, worden sinds de Islamitische Revolutie van 1979 in Iran vervolgd. In een geheim memorandum dat in 1991 door de Iraanse Opperste Leider is goedgekeurd, wordt opgeroepen om de ‘vooruitgang en ontwikkeling’ van de bahá’í-gemeenschap te blokkeren door hen van de universiteit te weren, door hun vermogen te ontwrichten om in hun levensonderhoud te voorzien en door andere discriminerende middelen.

Bron: https://news.bahai.org/story/1603/