BIC benadrukt principes van eenheid en gelijkwaardigheid bij VN-Commissie

DEN HAAG, 14 maart 2019 – De VN-Commissie voor de Status van de Vrouw, een internationaal uitblinkend forum over gendergelijkheid, begon deze week, waaraan naar verwachting meer dan 9.000 mensen zullen deelnemen. In haar verklaring aan de Commissie van dit jaarbenadrukte Baha’i International Community (BIC) de behoefte aan effectieve modellen van bestuur, onderwijs en economie op basis van nieuwe principes.

De delegatie van de Baha’i International Community voor de 63e zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw, die deze week is begonnen.

‘Een gewichtig thema als het bieden van maatschappelijke bescherming voor iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren – waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen zijn – moet worden beschouwd in het licht van een grotere waarheid: dat de gehele mensheid één is, en dat de gehele mensheid moet profiteren van de overvloedige hulpbronnen van ons gedeelde thuisland’, zo luidt de BIC-verklaring.

De 63e zitting van de Commissie wordt gehouden op het hoofdkantoor van de VN in New York en duurt tot en met 22 maart. De zitting richt zich op maatschappelijke beschermingssystemen, toegang tot openbare diensten en duurzame infrastructuur voor gendergelijkheid en de bekrachtiging van vrouwen en meisjes. De BIC-verklaring Creating the World Anew: Leaving No One Behind, is deels berust op de ervaringen van de bahá’í-gemeenschap op het gebied van onderwijs en verbindt zich als zodanig met het bevorderen van de status en participatie van vrouwen op alle terreinen van de samenleving.

BIC heeft een verklaring gericht tot de 63e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw. Een printbare PDF versie is hier verkrijgbaar.

‘Hoewel kwalitatief hoogstaand onderwijs tot op zekere hoogte afhankelijk is van een stroom van materiële bronnen, suggereert de ervaring van veel bahá’í-gemeenschappen op lokaal niveau dat zelfs in de meest afgelegen en armoedige gebieden van de wereld er een rijkdom aan menselijke hulpbronnen bestaat die, door er tijd en aandacht aan te besteden en op een verstandige wijze met materiële middelen om te gaan, tot ontplooiing kan komen,’ legt de verklaring uit. De ervaring van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap heeft aangetoond dat het initiëren van een onderwijsproces dat intellectuele en morele vermogens ontwikkelt niet hoeft te wachten totdat een fysiek infrastructuur aanwezig is, zo vervolgt de verklaring. ‘Kwalitatief onderwijs vereist aandacht voor het hele onderwijsproces – de opleiding van de leraren, de keuze of ontwikkeling van geschikte curricula, het scheppen van een omgeving die bevorderlijk is voor leren en de betrokkenheid van de gemeenschap waarin het leerproces zich ontvouwt. Deze verschillende dimensies kunnen tot op zekere hoogte worden aangevuld en versterkt door materiële middelen. Nog belangrijker echter, is het om ervoor te zorgen dat leraren en studenten worden betrokken bij een proces van capaciteitsopbouw dat de krachten van de menselijke geest vrijmaakt’.

De BIC-verklaring onderzoekt ook de ontoereikendheid van hedendaagse sociale structuren om de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen tot stand te brengen en wat dit voor de vooruitgang van de samenleving impliceert. ‘Gezien het feit dat veel van de systemen en structuren van de samenleving juist zijn ontworpen om dominantie en ongelijkheid te versterken, moeten er ook aanzienlijke middelen worden uitgetrokken om te leren over effectieve modellen van bestuur, onderwijs en economie, die zijn gestructureerd rond een geheel nieuwe reeks principes: dat mensen één zijn, dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn, dat de opkomende krachten van het collectief kunnen worden vrijgemaakt door samenwerking en wederkerigheid en dat de vooruitgang van de mensheid flink zal worden versterkt door de volledige deelname van alle mensen in het scheppen van een betere wereld’.

BIC gedelegeerden bereiden zich voor op de 63e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw, welke deze week is begonnen.

BIC zal deze week gastheer zijn van een paneldiscussie waarin de rol van het onderwijs bij de bevordering van gendergelijkheid centraal zal staan. De discussie biedt perspectieven voor het aanpakken van een aantal van de maatschappelijke krachten die ongelijkheden, die nadelig zijn voor vrouwen en meisjes, verankeren. Tevens komen economische regelingen die gelijkwaardigheid bevorderen en holistisch kwaliteitsonderwijs voor meisjes en jongens aan de orde. Lees hier de conceptnotitie van het panel. Het evenement wordt live uitgezonden op de Facebook-, Instagram– en Twitterpagina’s van BIC.

Ga voor meer informatie naar BIC.org.

Bron: https://news.bahai.org/story/1314/