Aartsbisschop Tutu veroordeelt uitsluiting hoger onderwijs bahá’ís in Iran

Den Haag, 2 februari 2015 – Aartsbisschop Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar, heeft in een verklaring van 30 januari zijn afkeurende stem laten klinken vanwege het feit dat jonge bahá’ís in Iran worden uitgesloten van hoger onderwijs door de Iraanse regering.

2 februari 2015

De verklaring is te lezen op de website van de Desmond and Leah Tutu Stichting. ‘De Iraanse regering zegt dat het geven van onderwijs aan bahá’ís een misdaad is’, zo schrijft Desmond Tutu. ‘Maar ik wil u zeggen dat wij dat kunnen veranderen. Wij kunnen hen namens ons een stem geven. Wij kunnen de regering van Iran, en de wereld, vertellen dat het uitsluiten van bahá’ís of welke groepering dan ook van hoger onderwijs Iran en het Iraanse volk schade toebrengt. Onze bittere ervaringen met apartheid bewijzen dat alle soorten discriminatie ons benadeelt. De Iraanse regering ontzegt haar eigen volk de diensten van duizenden bahá’í-ingenieurs, artsen en artiesten, die Iran, de Iraniërs en de wereld zouden kunnen helpen’.

De verklaring vormde een onderdeel van de campagne ‘Onderwijs is geen misdaad’, die november 2014 van start ging. De campagne sloot aan op het uitbrengen van de film ‘To Light a Candle’, een documentaire van Maziar Bahari, een veel geprezen journalist, cineast en voormalig Newsweek-correspondent in Teheran. Van veel kanten is er steun gekomen voor de onderwijscampagne. Onder hen Nobelprijswinnaar dr. Shirin Ebadi en verder Mairead Maguire, Tawakoll Karman en Jody Williams. Ook Mohsen Makhmalbaf, een Iraanse filmmaker, Mohammed Maleki, voormalig rector magnificus van de universiteit van Teheran en Azar Nafisi, een Iraanse schrijfster en hoogleraar verklaarden de campagne te ondersteunen.

In de film wordt de constructieve veerkracht van jonge bahá’ís in Iran belicht, die een informele regeling weten te bewerkstelligen om toegang te krijgen tot studies op universitair niveau, ondanks het feit dat het Iraanse regime systematische pogingen onderneemt jonge bahá’ís toegang tot hoger onderwijs te ontzeggen.

Vanuit de gehele wereld wordt de campagne voor de bahá’ís in Iran ondersteund. Op 27 februari staat er wereldwijd een actiedag op het programma.

De Nederlandse première van de film To Light a Candle zal te zien zijn in conferentieoord de Poort te Groesbeek op woensdag 22 februari a.s. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.

‘Het recht op onderwijs is een mensenrecht dat niemand mag worden ontzegd’, verklaarde dr. Maleki op de website ‘Onderwijs is geen misdaad’. ‘Het is onacceptabel om iemand dit recht te ontzeggen vanwege overtuiging, godsdienst, geslacht of ieder ander criterium’.

De bahá’ís in Iran zijn sinds de Islamitische Revolutie in 1979 geconfronteerd met systematische en voortdurende vervolging in hun eigen land. De regering probeert het Bahá’í-geloof als levensvatbare entiteit uit te wissen en ontzegt de bahá’ís in dat land zelfs de meest basale rechten. Afgezien van het feit dat ze geen toegang krijgen tot hoger onderwijs, mogen bahá’ís niet werken in de publieke sector en worden ze herhaaldelijk belemmerd in het verwerven van middelen voor hun levensonderhoud. De afgelopen jaren zijn honderden bahá’ís onrechtmatig aangehouden en gevangen gezet enkel en alleen vanwege hun religieuze overtuiging.

Bron: http://news.bahai.org/story/1038