Inluiding van de voltooiing van de Projecten op de Berg Karmel