Het kenbaar maken van enkele thema’s waarover het Universele Huis van Gerechtigheid en het Internationaal Onderrichtscentrum geconsulteerd hebben