Betreffende een reeks van vragen gerelateerd aan het uitbannen van vooroordelen