Betreffende deelname aan het komende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap