Betreffende de wetten van het bidden, vasten en het reciteren van de Grootste Naam, zoals is geopenbaard in de Kitáb-i-Aqdas