Betreffende de restauratie en ontwikkeling van eigendommen van het Bahá’í Wereldcentrum