Betreffende de prestaties van bahá’í-jongeren in Europa en de voorwaarden die zij onder ogen moeten zien