Betreffende de implementatie van de badí’-kalender