Aangaande enkele thema’s van de Conferentie van Continentale Raadgevers