“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Bahá'u'lláh
De Verborgen Woorden

Een werk bestaande uit korte passages geopenbaard door Bahá’u’lláh in het Perzisch en Arabisch in 1857-1858 gedurende Zijn ballingschap in Baghdad.


Tafelen van Bahá’u’lláh geopenbaard na de Kitáb-i-Aqdas

Zestien Tafelen geopenbaard door Bahá’u’lláh gedurende de latere jaren van Zijn leven, inclusief de Tafel van Karmel, het Boek van het Verbond, en de Tafel van Wijsheid, alsook uittreksels van andere Geschriften.


'Abdu'l-Bahá
Het Vraagstuk van Universele Vrede
Tafelen van het Goddelijk Plan
Het Universele Huis van Gerechtigheid

Het Universele Huis van Gerechtigheid is vandaag de dag het middelpunt van het Verbond van Bahá’u’lláh en het hoogste internationale bahá’í-bestuursorgaan. Het geeft met boodschappen en brieven visie en leiding met het doel om eenheid van gedachte en actie tot stand te brengen om te leren de Boodschap van Bahá’ú’lláh te vertalen naar de realiteit.

Brief aan de bahá’ís van Iran
Brief aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen
Brief aan de Religieuze Leiders van de Wereld
De Belofte van Wereldvrede
Brieven aan de bahá’ís van de wereld
Ridvánboodschap 2015
Ridvánboodschap 2013
Ridvánboodschap 2012
Ridvánboodschap 2011
Ridvánboodschap 2014
Compilatie
Bahá’í-gebeden

Een keuze uit de gebeden geopenbaard door Bahá’u’lláh, de Báb en ‘Abdu’l-Bahá.


Overige Literatuur
J.E. Esslemont – Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk

Dit boek van Dr. John E. Esslemont, dat oorspronkelijk in 1923 is uitgegeven, is in meerdere talen vertaald en is nog altijd een belangrijke introductie van het Bahá’í-geloof.