“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Betreffende de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers
Betreffende het eeuwfeest van de openbaring van de eerste Tafel van het Goddelijk Plan door `Abdu’l-Bahá
Brief aan de bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada betreffende de Tafelen van het Goddelijk Plan
Betreffende de ontwikkeling van het Instituut van de Hulpraden
Volgend op de 200e Geboortedag van Bahá’u’lláh
Riḍvánboodschap 2017
Riḍvánboodschap 2016
Bahá’í-gebeden
Bahá’u’lláh, een Verklaring
Het Verbond
Onderricht
Vrouwen
Tafel aan professor Forel
Adib Taherzadeh – De Ziel
Bloemlezing uit de Geschriften
1 maart 2017 – Aan de Bahá’ís van de wereld
Brief aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen
Tafelen van het Goddelijk Plan
De Belofte van Wereldvrede
Brief aan de bahá’ís van Iran
Riḍvánboodschap 2012
Riḍvánboodschap 2013
Riḍvánboodschap 2011
Riḍvánboodschap 2014
Riḍvánboodschap 2015
J.E. Esslemont – Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk

Dit boek van Dr. John E. Esslemont, dat oorspronkelijk in 1923 is uitgegeven, is in meerdere talen vertaald en is nog altijd een belangrijke introductie van het Bahá’í-geloof.

Brief aan de Religieuze Leiders van de Wereld
Het Vraagstuk van Universele Vrede
Tafelen van Bahá’u’lláh geopenbaard na de Kitáb-i-Aqdas

Zestien Tafelen geopenbaard door Bahá’u’lláh gedurende de latere jaren van Zijn leven, inclusief de Tafel van Karmel, het Boek van het Verbond, en de Tafel van Wijsheid, alsook uittreksels van andere Geschriften.

De Kitáb-i-Aqdas, Het Heiligste Boek

Bahá’u’lláh’s Wetboek is geschreven in het Arabisch in 1873 terwijl Hij gevangen zat in de stad Akká. Het is aangevuld met latere Geschriften en met Bahá’u’lláh’s antwoorden op een serie vragen gesteld door een van Zijn secretarissen. De eerste geautoriseerde Engelse vertaling was gepubliceerd in 1992, geannoteerd en vergezeld met de aanvulling van de Geschriften en de vragen en antwoorden.

De Verborgen Woorden

Een werk bestaande uit korte passages geopenbaard door Bahá’u’lláh in het Perzisch en Arabisch in 1857-1858 gedurende Zijn ballingschap in Baghdad.