“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Datum Geadresseerd aan Inhoud
19 april 2021 Aan de bahá'ís van de wereld Ridvánboodschap 2021
Download:
19 april 2020 Aan de bahá'ís van de wereld Ridvánboodschap 2020
Download:
19 maart 2020 Aan de bahá'ís van de wereld Náw-Rúzboodschap 2020
Download:
1 oktober 2019 Allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn Brief aan allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn
Download:
21 april 2019 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2019
Download:
18 januari 2019 Aan de bahá’ís van de wereld Een boodschap over wereldvrede
Download:
26 november 2018 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de Dag van het Verbond en de herdenking van het heengaan van `Abdu’l-Bahá
Download:
9 november 2018 Aan de bahá’ís van de wereld Oprichting Bahá’í International Development Organization
Download:
22 juli 2018 Aan de vrienden verzameld in Norte del Cauca, Colombia, voor de Inwijding van het Huis van Aanbidding Inwijding van het Lokaal Huis van Aanbidding in Norte del Cauca, Colombia
Download:
30 april 2018 Aan de bahá'ís van de wereld Riḍvánboodschap 2018
Download:
31 oktober 2017 Aan de bahá’ís van de wereld Volgend op de 200e Geboortedag van Bahá’u’lláh
Download:
1 oktober 2017 Aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen Brief aan allen die de Heerlijkheid van God Huldigen
Download:
20 april 2017 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2017
Download:
1 maart 2017 Aan de bahá’ís van de wereld Economische keuzes
Download:
25 november 2016 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de ontwikkeling van het Instituut van de Hulpraden
Download:
6 juli 2016 De Belofte van Wereldvrede
Download:
21 april 2016 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2016
Download:
26 maart 2016 Aan de bahá’ís van de wereld, handelend onder mandaat van ‘Abdu’l-Bahá Betreffende het eeuwfeest van de openbaring van de eerste Tafel van het Goddelijk Plan door `Abdu’l-Bahá
Download:
26 maart 2016 Aan de verkozen ontvangers van de Tafelen van het Goddelijk Plan van ‘Abdu’l-Bahá, de bahá’ís van de Verenigde Staten en de bahá’ís van Canada Brief aan de bahá’ís van de Verenigde Staten en Canada betreffende de Tafelen van het Goddelijk Plan
Download:
2 januari 2016 Aan de bahá'ís van de wereld Betreffende de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers
Download:
29 december 2015 Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers Betreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
21 april 2015 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2015
Download:
1 augustus 2014 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de ontwikkeling van de bouw van de Huizen van Aanbidding
Download:
10 juli 2014 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de implementatie van de badí’-kalender
Download:
21 april 2014 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2014
Download:
5 december 2013 Aan de bahá’ís van de wereld ‘Abdu’l-Bahá’s reizen en jongerenconferenties
Download:
27 augustus 2013 Aan de volgelingen van Bahá’u’lláh in Iran Betreffende de moord op een bahá’í in Iran
Download:
17 juli 2013 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de vernietiging van het Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
Download:
1 juli 2013 Aan de deelnemers van de aanstaande 114 wereldwijde jongerenconferenties Bericht aan de jongeren die deelnemen aan een wereldwijde reeks van jongerenconferenties
Download:
27 juni 2013 Aan alle Nationale Geestelijke Raden Betreffende de vernietiging van het Grootste Huis van Bahá’u’lláh in Bagdad
Download:
1 mei 2013 Aan de bahá’ís van de wereld De aankondiging tot de bijeenkomst van 19 extra jongerenconferenties wereldwijd als aanvulling op de eerder aangekondigde 95 jongerenconferenties
Download:
21 april 2013 Aan de bahá'ís overal ter wereld Riḍvánboodschap 2013
Download:
2 maart 2013 Aan de bahá’ís van Iran Brief aan de bahá’ís van Iran
Download:
8 februari 2013 Aan de bahá’ís van de wereld De aankondiging tot de bijeenkomst van 95 jongerenconferenties wereldwijd
Download:
27 juni 2012 Aan alle Nationale Geestelijke Raden Bijdrage Tempelfonds uit naam van vrienden in Iran
Download:
21 april 2012 Aan de bahá’ís overal ter wereld Riḍvánboodschap 2012
Download:
1 maart 2012 Aan de toegewijde gelovigen van Bahá’u’lláh in het heilige land Iran De verzekering van gebeden voor de bahá’ís in Iran tijdens de bahá’í-vastenmaand
Download:
12 december 2011 Aan alle Nationale Geestelijke Raden Betreffende de mondiale plannen van de bahá’í-gemeenschap, aangaande trainingsinstituten, het educatieve proces waar zij deel van uitmaken en de coördinatie van activiteiten
Download:
21 april 2011 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2011
Download:
21 maart 2011 Aan de Gelovigen in de Bakermat van het Geloof Ter gelegenheid van het Perzische Nieuwe Jaar, Naw-Rúz
Download:
1 januari 2011 Aan de bahá’ís van de wereld Aangaande enkele thema’s van de Conferentie van Continentale Raadgevers
Download:
28 december 2010 Aan de Conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers Betreffende het volgende Vijfjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap
Download:
29 augustus 2010 Aan de bahá’ís van de wereld `Abdu’l-Bahá’s reizen naar het Westen
Download:
21 april 2010 Aan de bahá’ís van de wereld Ridvánboodschap 2010
Download:
10 januari 2010 Aan de Gelovigen in de Bakermat van het Geloof Betreffende de naderende procesdatum van de voormalige leden van de Yárán
Download:
15 december 2009 Aan alle Nationale Geestelijke Raden Betreffende de restauratie en ontwikkeling van meerdere gebouwen op de Berg Karmel
Download:
23 juni 2009 Aan de bahá'ís van Iran Betreffende de juiste manier van reageren op verdrukking en het principe van het niet-beoefenen van partijpolitiek
Download:
17 mei 2009 Aan alle Nationale Geestelijke Raden Betreffende de viering van het Negentiendaagsfeest
Download:
21 april 2009 Aan de bahá’ís van de wereld Ridvánboodschap 2009
Download:
21 maart 2009 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de viering van het Perzische nieuwe jaar, Naw-Rúz; de markering van een eeuw teraardebestelling van het stoffelijk overschot van de Báb
Download: